0

Test linek

FranklinCovey Impact Platform

Nejjednodušší a nejefektivnější způsob, jak dosáhnout změny přístupu a chování lidí napříč organizací.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvotřídní obsah, zkušení lidé a moderní technologie jsou zárukou dosažení skutečné a trvalé změny chování. 

Promyšlená kombinace prvotřídního obsahu FranklinCovey, zkušeností našich odborníků a využití nejnovějších edukačních technologií společně vytvářejí jedinečné řešení, které vede ke změnám v kolektivním jednání, firemní kultuře a přinese vaší organizaci průlomové výsledky.

Inovativní technologie vzdělávací platformy nabízí vašim zaměstnancům účinné způsoby, jak si osvojit myšlení a chování nezbytné pro dosahování maximální výkonnosti. 

Technologie byla navržena s ohledem na potřeby a možnosti studentů. Využívá vědecké poznatky z oblasti edukace, které účastníkům pomáhají vstřebat obsah a aplikovat jej v praxi. Díky tomu dosahují v dovednostech a schopnostech měřitelného posunu.

Náš přístup podporuje také požadavky zaneprázdněných manažerů v oblasti learning and development (L&D). Coby administrátoři mohou snadno spravovat obsah a měřit výsledky, čímž také získávají praktická data potřebná ke strategickým rozhodnutím ohledně dalšího plánování vzdělávání a rozvoje. 

Platforma pomáhá automatizovat vzdělávací iniciativy v organizaci: účastníky vede k interakcím během lektorem vedených seminářů a prostřednictvím úkolů, výzev a motivačních upozornění je podporuje při uplatňování poznatků a jejich kontinuálním upevňování. Tento proces je zárukou trvalých dopadů. 

 

Představujeme FranklinCovey Impact Platform

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Vzdělávací platforma FranklinCovey pomáhá řešit hlavní problémy každého pracovníka v oblasti L&D – zapojení účastníků, praktické využití a upevňování poznatků. Díky ní mohu ve své roli dosáhnout lepších výsledků, smysluplněji oslovit více lidí a poskytnout ucelenou praxi pro účastníky i vedoucí pracovníky firmy.“

– viceprezident pro rozvoj talentů, finanční služby

 
Výhody Impact Platformy
 

Působivý obsah s flexibilními přístupy

Náš obsah je založený na principech a podporuje rozvoj dovedností a schopností účastníků vzdělávání. Díky flexibilním možnostem realizace, jako jsou on-line či prezenční semináře, digitální obsah nebo mikrovzdělávání, se naše kurzy dostanou k účastníkům bez ohledu na to, kde se nachází jejich pracoviště. 

Měřitelné výsledky pro organizaci
i účastníky rozvoje

Naše platforma vykazuje jasnou návratnost investic. Měření aktivity, pokroku, zapojení, spokojenosti a efektivity studentů generuje data, která lze využít pro strategická rozhodnutí v oblasti vzdělávání a rozvoje.

Jednoduchá správa a používání

Využívání platformy je snadné pro správce i studenty. Obsah lze vyhledávat, přiřazovat i konzumovat okamžitě kliknutím na tlačítko nebo s časovým odstupem.

Změňte chování, neomezujte se jen
na prosté odškrtávání úkolů

Platforma je navržena tak, aby pomáhala dospět k trvalé změně chování. Motivuje studenty k užívání aplikace prostřednictvím jasných měřítek, poutavého obsahu, bezpečného prostředí pro praxi a následného uplatnění poznatků v reálném světě.

 

Plány rozvoje

 

Trvalá změna chování je formována uvnitř. To, jací lidé jsou a jak se dívají na svět, ovlivňuje způsob, jakým se zapojují a vedou ostatní. Naše plány rozvoje představují kombinaci vlastního exkluzivního obsahu, odbornosti konzultantů a inovativní technologie a pomáhají tak účastníkům vzdělávání se změnou myšlení i chování. 

Níže si můžete prohlédnout příklad kroků v plánu rozvoje:

1

Hodnocení 360° 

Hodnocení pomocí 360° zpětné vazby FranklinCovey posuzuje více než 25 kompetencí a umožňuje účastníkům a administrátorům identifikovat nedostatky, měřit výsledky a řídit proces vzdělávání. 

2

Koučování

Koučové podporují výkonnost účastníka rozvoje tím, že detailně posoudí výsledky hodnocení 360°  a identifikují klíčové kompetence, na které je třeba se zaměřit, aby bylo dosaženo pokroku. 

3

Plány rozvoje

Představují několikatýdenní vzdělávací programy postavené na základních principech FranklinCovey s výukovými aktivitami rozloženými v čase.

4

Průběžné vzdělávání

Účastníci mohou cíleně uplatňovat získané poznatky v praxi prostřednictvím výzev a úkolů, automackých upozornění, digitálních materiálů a dalšího hodnocení 360°. 

5

Hodnocení 360° 

Díky dalšímu hodnocení  mohou účastníci sledovat, jak se v průběhu času zlepšují v konkrétních dovednostech. 

 
 
Prozkoumejte více z Impact Platformy

Jako administrátor

Pomoc pro administrátory při zavádění, správě a vyhodnocování plánů rozvoje a vybraného obsahu.

Zjistit Více

Jako účastník

Pomoc účastníkům, jak vytěžit z profesního rozvoje maximum.

Zjistit Více

Průběžné vzdělávání

Cílené využití v praxi pro trvalou změnu chování.

zjistit Více

Digitální mikrokurzy

Studium požadovaných dovedností stanoveným tempem.

zjistit Více

 

Spolupracujte s námi.
Vyžádejte si demoverzi.