0

Storno podmínky

Storno poplatky otevřených seminářů:

Závaznou objednávkou Otevřeného semináře se rozumí závazek poskytovatele rezervovat pro zákazníka dohodnutý počet seminárních míst na dohodnutý termín a zároveň závazek zákazníka této rezervace v dohodnutou dobu využít, případně zaplatit poskytovateli stornovací poplatek v případě, že svou závaznou objednávku zruší, nebo jí využije jen zčásti. Zrušení objednávky musí proběhnout v registračním systému. 

Stornovací poplatky představují náhradu za náklady vzniklé poskytovateli při zrušení závazné objednávky semináře a činí: 

  • v období 8-21 dní předem 20 % ceny semináře
  • v období 0-7 dní předem 40 % ceny semináře

Zákazník je povinen uhradit storno poplatek nejpozději do 7 dní po písemném oznámení na uvedený bankovní účet.