0

Storno podmínky

Zrušení účasti na otevřeném semináři/on-line smináři pro veřejnost

Závaznou objednávkou semináře/ on-line semináře se rozumí závazek poskytovatele rezervovat pro zákazníka dohodnutý počet míst na dohodnutý termín a zároveň závazek zákazníka tuto rezervace v dohodnutou dobu využít, případně zaplatit poskytovateli stornovací poplatek v případě, že svou závaznou objednávku zruší, nebo ji využije jen zčásti.

Zrušení objednávky musí proběhnout na základě e-mailové komunikace zákazníka s poskytovatelem. Za stronovanou objednávku je považována objednávka, jejíž zrušení proběhlo v registračním systému poskytovatele a jež bylo zákazníkovi písemně potvrzeno. Požadavek na zrušení objednávky zákazník pošle na adresu officemanager@franklincovey.cz

Storno poplatky za zrušení účasti

Stornovací poplatky představují náhradu za náklady vzniklé poskytovateli při zrušení závazné objednávky semináře a činí: 

  • v období 8-21 dní předem 20 % celkové ceny semináře
  • v období 0-7 dní předem 40 % celkové ny semináře

Zákazník je povinen uhradit storno poplatek nejpozději do 7 dní po písemném oznámení na uvedený bankovní účet.