0

Ochrana osobních údajů

S osobními údaji zákazníků, partnerů a zaměstnanců nakládáme stejně, jako bychom chtěli, aby ostatní nakládali s těmi našimi.

V souvislosti s nástupem nařízení Evropské unie upravujícím pravidla ochrany osobních údajů (2016/679 GDPR) bychom vás chtěli seznámit s informacemi o jejich zpracování společností FranklinCovey.

Ctíme soukromí osob a o osobní údaje druhých pečujeme s respektem. Je pro nás důležité, abyste rozuměli, k čemu vaše údaje potřebujeme, jakým způsobem s nimi nakládáme, jak je chráníme a jaká jsou vaše práva z hlediska jejich ochrany.


Zásady zpracování osobních údajů

1. Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky semináře, registrace na akci (Inspirativní setkání) či v jakémkoli kontaktním formuláři na našich webových stránkách:

 • jméno a příjmení
 • pracovní zařazení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
2. K čemu využíváme osobní údaje

Výše uvedené údaje zpracováváme za účelem marketingové a obchodní aktivity Správce včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jejích výrobků a služeb, rozesílání pozvánek a newsletterů (popříhlášení k odběru). Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3. Kdo zpracovává tyto údaje

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, případně poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, zejména společností VIZUS.CZ, s. r. o. 
S našimi dodavateli máme uzavřeny smlouvy v souladu s nařízením Evropské unie upravujícím pravidla ochrany osobních údajů (2016/679 GDPR). 
Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

4. Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a jsou plně zabezpečeny prostřednictvím silných přístupových hesel oprávněných osob a pravidelným zálohováním dat.

5. Udělení souhlasu

Označením tlačítka „souhlasím“ na registračním formuláři či objednávce udělujete odvolatelný souhlas společnosti FC Czech, s. r. o., se sídlem Praha 4, Ohradní 1440/2a, 140 00, IČO:26733617, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 90330, (dále jen „Správce“), aby zpracovávala vaše osobní údaje.

6. Jaká jsou vaše práva v souvislosti s osobními údaji

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti FC CZECH, s. r. o., nebo na e-mailovou adresu společnosti office.manager@franklincovey.cz.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, které vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Úplné informace o zpracování osobních údajů naší společností si můžete přečíst zde.

Máte-li jakékoli dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, 98CsQmV6hUGoQMQfVvbjcLc.


Děkujeme.
Těšíme se na vás na naší akci nebo semináři.