0

Naše poslání a hodnoty

POSLÁNÍ 

We enable greatness.
Inspirujeme jednotlivce a organizace
a pomáháme jim využívat vlastní potenciál.

 

HODNOTY

Odvaha

Jednáme podle principů, i když to znamená opustit komfortní zónu a jít do nejistoty. Hledáme nové cesty.


Smysluplnost

Vědomí smyslu dává nám i druhým nadšení a vnitřní oheň.


Láska

Věříme, že láska je podstatou bytí. Spojuje nás a vede naše kroky. 
Znamená pro nás přijetí sebe sama, laskavou spolupráci s ostatními a radost z toho, co děláme.


Integrita

Souladem slov a činů vytváříme vztahy založené na důvěře a respektu.


Pokora

Ctíme principy.  

 

VIZE

Jsme konzultační firma - lídr na českém a slovenském trhu v oblasti systematického rozvoje firemní kultury
a zvyšování výkonu firem. Využíváme náš potenciál k dosahování hlubokého, trvalého
a měřitelného přínosu u našich zákazníků.