0

Základy úspěšného řízení projektů: obsah semináře

Struktura semináře vychází z procesu řízení projektů, který zahrnuje pět fází: zahájení, plánování, realizaci, sledování, kontrolu a uzavření.

Struktura%20řízení%20projektu

V rámci jednotlivých fází si účastníci na semináři osvojí tyto dovednosti:
 
ZÁKLADY
 • Dosahovat úspěchu v rámci projektů prostřednictvím řízení procesů a vedení lidí.
 • Uplatňovat čtyři klíčová chování, která členy týmu inspirují k maximálnímu nasazení.
ZAHÁJENÍ
 • Identifikovat zainteresované strany projektu.
 • Určit jasné a měřitelné výstupy projektu.
 • Správně definovat rozsah projektu.
PLÁNOVÁNÍ
 • Identifikovat možná rizika projektu a stanovit strategii řízení rizik.
 • Vypracovat realistický harmonogram.
 • Připravit plán komunikace.

 

REALIZACE
 • Vést členy týmu k zodpovědnosti za projektové plány.
 • Pořádat pravidelná setkání, kde se členové týmu informují o plnění svých závazků.
SLEDOVÁNÍ A KONTROLA
 • Informovat klíčové osoby o stavu projektu.
 • Řídit změny projektu.
UZAVŘENÍ
 • Ocenit a odměnit práci projektového týmu.
 • Formálně projekt uzavřít a zdokumentovat dosažené zkušenosti.

 


Zpět na stránku semináře