0

Prezentační výhoda: obsah semináře

Základem semináře Prezentační výhoda je model Propojení

Představuje proces, který vám v roli prezentujícího pomůže propojit sdělení, sebe sama a posluchače.

Model propojení_1

Následujte pět účinných kroků:

Základy
 • Správný přístup a účinný proces znamenají úspěch prezentace.
 • Propojení prezentujícího s posluchači při klasické prezentaci i on-line.
Připravte přesvědčivé sdělení
 • Určete jasný smysl, jehož chcete svým sdělením dosáhnout.
 • Vytvořte úvod a závěr, který si lidé zapamatují.
 • Připravte klíčové body prezentace takovým způsobem, aby podpořily naplnění jejího smyslu.

 

 

 

Propracujte účinné vizuální pomůcky
 • Používejte vizuální pomůcky, které zvýší pozornost posluchačů a pomohou jim se zapamatováním vašeho sdělení.
 • Připravte si užitečné poznámky a pomůcky.
Prezentujte na vynikající úrovni
 • Perfektně zvládněte aspekty vytváření „prvního dojmu“.
 • Poraďte si s dobrým i špatným stresem.
 • Zvládněte otázky a skupinovou dynamiku.
Procvičujte
 • Udělejte si sebehodnocení – před seminářem a po jeho skončení.
 • Procvičujte a aplikujte nové dovednosti v praxi.

 

Zpět na stránku semináře