0

5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu: obsah semináře

Pět klíčových rozhodnutí měřitelným způsobem zvýší vaši produktivitu, výkonnost týmu i celé organizace a posune schopnost rozhodovat se natolik, aby vám vynaložené úsilí přineslo co nejvyšší návratnost.

Těchto pět rozhodnutí se zaměřuje na tří oblasti: 
ppt33Rozhodnutí

Rozlišovat, co jsou priority, co má pro nás podstatný přínos, a co nikoli.

Pozornost

Zaměřit pozornost na to opravdu nejdůležitější.

Energie

Hospodařit s vlastní energií tak, abychom jí měli dostatek 
k naplnění cílů, na kterých záleží.
V rámci jednotlivých rozhodnutí se naučíte:

1. rozhodnutí: Věnujte se důležitému – nereagujte na naléhavé

Seznámíte se s maticí času a pochopíte rozdíl mezi důležitým a naléhavým. Dozvíte se, jak se sladit v rámci organizace − společný jazyk a kultura založená na prioritách vám umožní zaměřit se na stejné věci. 

2. rozhodnutí: Zvolte si výjimečnost – nespokojte se s průměrností

Vyberete si ze svých životních rolí ty, v nichž chcete být výjimeční. Stanovíte si vizi a konkrétní cíle, které vás budou motivovat k dosažení mimořádných výsledků. 

3. rozhodnutí: Soustřeďte se na „velké kameny“ – nepřebírejte „štěrk“

Plánování zaměří vaši pozornost a energii tam, kde to pro vás má největší přínos. Seznámíte se s denním a týdenním plánováním pomocí systému tří kroků.

4. rozhodnutí: Ovládněte své technologie – nenechte se jimi ovládnout

Pochopíte zásady sestavení efektivního plánovacího systému a sami si nastavíte nástroje v počítačových systémech pro komunikaci a organizaci času tak, aby vám přinášely maximální užitek. 

5. rozhodnutí: Udržujte svůj oheň – braňte se vyhoření

Na základě moderních vědeckých poznatků a „inventury“ vlastní energie si budete moci vytvořit plán trvalé obnovy sil.

 
 
 
 
 
 
 
 

Zpět na stránku semináře