0

Zvyšování produktivity

Life-management, práce formou projektů a efektivní komunikace

NÁŠ PŘÍSTUP

Být skutečně efektivní je ve 21. století snazší i těžší zároveň

Moderní technologie a informace nadosah nám otevírají mnoho příležitostí. Avšak neustávající příval zpráv, podnětů, překrývající se projekty a neschopnost efektivně komunikovat − to vše snižuje schopnost lidí soustředit se na podstatné věci a dotahovat je do konce. Pro organizaci to znamená ztrátu času, peněz, motivace a zapojení zaměstnanců. Pokud si neosvojíme nové dovednosti, nemůžeme naplno využívat svůj potenciál a dosahovat skvělých výsledků.

Podle průzkumu FranklinCovey
zaměstnanci věnují více než 40 %
svého času 
činnostem, které nejsou důležité. 

Jakých výsledků byste dosáhli, kdybyste zvýšili zaměření na důležité věci jen o 10 %?

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI

Vytvářejte kulturu vysoké produktivity v celé firmě

Mnoho organizací platí za nízkou produktivitu skryté náklady: při zaběhnutých procesech a rutinních činnostech jim unikají peníze a často si to ani neuvědomují. Pokud jste se rozhodli produktivitu zlepšovat, zvyšování výkonnosti jednotlivců nestačí – podmínky pro dosahování špičkových výsledků vytvoříte především vědomým budováním kultury produktivity v celé organizaci. 

Pomáháme jednotlivcům, týmům i organizacím zvyšovat produktivitu v těchto oblastech:

Určovat priority
(time a life management)

Rozlišovat mezi důležitým a naléhavým. Věnovat cenný čas, pozornost a energii nejvyšším prioritám.

Dotahovat věci do konce
(práce formou projektů)

Plánovat projekty, dokončovat je včas bez překročení rozpočtu a dosahovat nejvyšší kvality.

Efektivně komunikovat
(předávání sdělení a prezentování)

Dokázat efektivně informovat a přesvědčit jediného člověka či stovky lidí tváří v tvář i v on-line prostředí.ŘEŠENÍ

Rozvíjíme kompetence a poskytujeme nástroje, které znalostním pracovníkům a lídrům umožní podávat každý den ty nejlepší výkony.

5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu

Life management 21. století. Vneste do svého života rovnováhu, omezte stres, předejděte vyhoření a dosáhněte svých cílů

5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu
5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu Zjistit více

Základy úspěšného řízení projektů

Osvojíte si přístupy, dovednosti a naučíte se používat nástroje, díky kterým budete schopni řídit menší nebo středně velké projekty

Základy úspěšného řízení projektů
Základy úspěšného řízení projektů Zjistit více

Prezentační výhoda

Naučte se přesvědčivě představovat své myšlenky, projekty, vést prezentace, efektivně komunikovat − mezi dvěma osobami, před stovkou posluchačů, osobně i virtuálně

Prezentační výhoda
Prezentační výhoda Zjistit více