0

Uzavřete obchod: obsah semináře

Během třetího semináře programu Helping Clients Succeed pod názvem Uzavřete obchod se obchodníci naučí uplatňovat vhodné prodejní dovednosti. Na jejich základě budou schopni klientovi prokázat, jak mu jejich řešení pomůže dosáhnout toho, oč usiluje.

HCS Uzavřete obchod
Účastníci se v jednotlivých částech naučí:

ZÓNA UZAVŘENÍ OBCHODU
 • Pečlivě připravit každý kontakt s klientem tak, aby ovlivnil a usnadnil rozhodovací proces.
 • Cíleně směrovat rozhodovací proces klienta k přijetí konečného rozhodnutí. 
URČETE POTŘEBNÉ ROZHODNUTÍ
 • Určit, k jakému rozhodnutí by měl klient na konci jednání dospět.
 • Zajistit, aby rozhodnutí bylo v jeho nejlepším zájmu, jedinečné a přijatelné, i pokud řekne „ne“.
NAPLŇTE KLÍČOVÁ PŘESVĚDČENÍ KLIENTA
 • Prokázat schopnost uspokojivě naplnit klíčová přesvědčení klienta.
 • Připravit potřebná sdělení, která umožní klientovi přijímat  dílčí rozhodnutí

 

 
VYŘEŠTE NÁMITKY
 • Vnímat námitky jako příležitost, ne jako hrozbu.
 • Uplatňovat promyšlený tříkrokový postup k řešení námitek včetně výhrad ohledně ceny.
PŘIPRAVTE PODMÍNKY PRO DOBRÉ ROZHODOVÁNÍ
 • Před každým setkáním s klientem sestavit plán, jak vytvořit podmínky pro dobré rozhodování.
 • Zaměřit se na dosažení oboustranného prospěchu.
 • Připravit přesvědčivé zahájení a zakončení každého setkání s klientem.

 

 

 

Zpět na stránku semináře