0

Uzavřete obchod

Ovlivněte rozhodovací proces tak, aby přinesl oboustranný prospěch

HELPING CLIENTS SUCCEED: 
UZAVŘETE OBCHOD

Podle průzkumu mezi obchodními řediteli je pouze u jedné z šesti obchodních prezentací pravděpodobné,
že povede k uzavření obchodu. Jak prezentace končí? „Děkujeme…“, „Budeme o tom uvažovat…“ nebo „Pošlete nám snímky z prezentace…“ Nedojde k žádnému rozhodnutí.

 
Výzva

Nakolik jsou vaši prodejci při uzavírání obchodu úspěšní?

HCS_uzavření obchoduPři práci s obchodními týmy po celém světě jsme vysledovali dva hlavní důvody, proč k uzavření obchodu nedojde:
 1. Obchodníci prezentují způsobem, kterým prodejní cyklus spíše otevírají, místo aby napomohli obchod uzavřít. 
 2. Prezentace obsahují hodně informací, ale nevedou klienta ke konkrétním rozhodnutím.

sales peoplePřečtěte si články 
o prodejiŘešení

Ovlivněte rozhodovací proces tak, aby přinesl oboustranný prospěch

Cyklus prodeje HCS Uzavřete obchod
Během třetího semináře programu Helping Clients Succeed se obchodníci naučí uplatňovat vhodné prodejní dovednosti. Díky nim budou schopni klientovi prokázat, jak mu jejich řešení pomůže dosáhnout toho, oč usiluje.

Účastníci budou schopni vytvářet podmínky k tomu, aby zákazník mohl rychleji přijímat správná rozhodnutí vedoucí k uzavření oboustranně prospěšného obchodu.

Seminář je určen členům obchodních týmů zaměřených na prodej služeb či řešení, kteří hledají nové přístupy k vedení a uzavírání obchodních jednání. Vycházíme ze zkušeností těch nejlepších obchodníků a podle jejich osvědčených postupů jsme navrhli jednodenní seminář a následný 12týdenní pracovní plán.

Více k obsahu semináře

 

12týdenní pracovní plán HCS
12týdenní plán – proces zavedení do praxe

Po dobu 12 týdnů po semináři účastníci postupně procvičují 
a implementují do praxe principy, které si osvojili během školení. Pravidelně informují svého nadřízeného a studijního partnera o plnění svých závazků v rámci vzájemného koučování.

„Lidem je jedno, kolik toho víte,
dokud nepoznají, jak moc vám na nich záleží.“ 


– Mahan Khalsa,
autor knihy Let’s Get Real or Let’s Not Play

 

Materiály k semináři
HCS_obrazky materialu_Closing_komprKaždý účastník semináře získá:
 • manuál
 • pracovní plán na 12 týdnů
 • přístup na webovou stránku s výukovými filmy a implementačními nástroji
 • pracovní karty s přehledy a řešením situací

 Výsledek
 

Vytvářením oboustranně výhodných dohod budete uzavírat
více obchodů

Obchodníci se naučí ovlivňovat proces rozhodování a vést jej na straně klienta i na své straně k závěru, který přinese vzájemný prospěch. Díky tomu dokážou systematicky uzavírat více obchodů.

Program jsme navrhli tak, aby zaručoval měřitelnou návratnost vaší investice. Od začátku až do konce účastníci pracují na skutečných obchodních případech, sledují a vyhodnocují své pokroky

Účastníci se na tomto semináři naučí:
 • Uzavírat jednání s úmyslem dosáhnout prospěchu pro obě strany.
 • Při každém setkání s klientem vytvářet dobré podmínky pro jeho rozhodování.
 • Cíleně směrovat rozhodovací proces klienta k přijetí konečného rozhodnutí.
 • Uplatňovat promyšlený tříkrokový postup k zvládání námitek.
 • Dovést jednání k přesvědčivému závěru v podobě zákazníkova rozhodnutí.
 • V průběhu 12 týdnů po semináři uplatňovat postupy a dovednosti v praxi.

 
Forma dodání

ProgramHelping Clients Succeed se skládá ze tří samostatných jednodenních modulů. Jednotlivé části můžete realizovat jako kompletní program zvýšení prodejní výkonnosti vašich obchodních týmů, nebo si můžete vybrat tu, která nejlépe odpovídá vašim aktuálním potřebám. 

Vzhledem k variabilitě programu vám nabídku vytvoříme podle vašich požadavků.