0

Ohodnoťte své obchodní příležitosti: obsah semináře

Během druhého ze tří samostatných seminářů programu Helping Clients Succeed se obchodníci naučí posuzovat potenciál obchodních případů.

HCS_Ohodnotte Obsah semináře

Účastníci se v jednotlivých částech naučí:
ZÁKLADY
 • Definovat konkrétní cíle, které zajistí měřitelnou návratnost investice po dokončení 12týdenního přenosu do praxe.
 • Osvojí si způsob myšlení a chování nejlepších obchodníků.
UMOŽNĚTE KLIENTOVI ROZHODNOUT SE
 • Pochopit, jak je důležité umožnit klientovi rozhodnout se.
 • Připravit konkrétní plán rozhovoru, který bude zaměřený na klíčové potřeby klienta – nic více a nic méně.
RYCHLÉ ANO, RYCHLÉ NE
 • Efektivně překonávat tradiční překážky ve vztahu mezi prodávajícím a kupujícím pomocí zaměření se na klíčové potřeby klienta.
 • Kompetentně rozvíjet s klienty jejich obchodní případy – poznat jejich nejdůležitější potřeby, jasně určit dopady na organizaci a porozumět rozhodovacím procesům.  
 • Přesně posoudit rozpracované obchodní příležitosti.
 • Výrazně posílit svůj rozvoj v roli důvěryhodného obchodního poradce pro klienty.

 

ZVLÁDNĚTE NÁMITKY
 • Získat sebejistotu potřebnou pro zvládání námitek a odmítnutí, které lze předem očekávat a promyslet.
 • Připravit se na účinné jednání s těmi, kdo vám brání v přístupu ke klíčovým partnerům.
PRACOVNÍ PLÁN
 • V průběhu 12 týdnů uplatňovat postupy a nástroje získané během semináře a docílit tak trvalé změny chování.

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na stránku semináře