0

Naplňte svůj obchodní plán: obsah semináře

První ze tří samostatných seminářů programu Helping Clients Succeed se zaměřuje na postupy v přípravné fázi prodejního cyklu.

HCS_Naplňte obchodní plán_Obsah semináře

Účastníci se v jednotlivých částech naučí:
ZÁKLADY
 • Definovat konkrétní cíle pro vyhledávání nových obchodních příležitostí, které zajistí měřitelnou návratnost investice po dokončení 12týdenního přenosu do praxe.
 • Poznat způsob myšlení a chování nejlepších obchodníků.
OTOČTE TRYCHTÝŘ PŘÍLEŽITOSTÍ
 • Překonat běžné, málo efektivní uvažování a rozhodnout se pro vyhledávání obchodních příležitostí přístupem, který bude založený na důvodech a kritériích, nikoli na náhodě.
ZÁMĚR JE DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ METODA
 • Zaměřit se na pomoc klientům dosahovat jejich cílů a usilovat o vzájemný prospěch.
URČETE SI PRIORITY
 • Stanovit si konkrétní kritéria pro vyhodnocení pravděpodobnosti, kdy se z potenciálního klienta stane skutečný.
 • Vyhodnotit současné potenciální klienty a určit postup pro jejich oslovování.
 
 
 
PŘIPRAVTE SE
 • Objevit nové zdroje a nástroje pro shromažďování informací o klientovi i firmě.
 • Určit si strategii vytváření a rozvíjení spolehlivé sítě kontaktů pro získávání dalších doporučení.
STANOVTE PLÁN
 • Získat sebejistotu potřebnou pro zvládání námitek a odmítnutí, které obchodník dokáže předvídat.
 • Připravit si pečlivě formulované úvodní věty, které podnítí zájem a povedou ke sjednání schůzky.
 • Vytvořit si systém pro efektivní oslovování klientů.
PRACOVNÍ PLÁN
 • V průběhu 12 týdnů uplatňovat postupy a nástroje ze semináře a docílit tak trvalé změny chování.

 

 

 

 

Zpět na stránku semináře