0

Naplňte svůj obchodní plán/pipeline

Účinný přístup k vyhledávání a oslovování potenciálních zákazníků

HELPING CLIENTS SUCCEED: 
NAPLŇTE SVŮJ OBCHODNÍ PLÁN/PIPELINE

Stovky telefonátů, e-mailů, ale nakonec jen pár schůzek, často s nesprávnými lidmi. To je běžný styl práce mnoha
obchodníků. Co kdyby existoval jednoduchý proces, který by předvídatelně zvyšoval úspěšnost při získávání nových obchodních příležitostí?

 

Výzva

Chybí vašim obchodníkům efektivní a systematický přístup?

Obchodník HCSZa posledních 15 let jsme pracovali s tisícovkami obchodníků po celém světě: Toto jsou některá zjištění:
 • Způsoby získávání nových zákazníků, které fungovaly dříve, dnes nepřinášejí výsledky.
 • Obchodní plány jsou plné příležitostí, které mají nízký nebo nulový potenciál.
 • Prodejní odhady jsou nereálné, zkreslené a firmy zjišťují, že nenaplní cíle, až když je pozdě.

sales peoplePřečtěte si články 
o prodeji


Řešení

Osvědčené postupy a jedinečný plán implementace podle zkušeností těch nejlepších obchodníků 

 

HCS_Cyklus Naplňte obchodní plánPrvní ze tří samostatných seminářů programu Helping Clients Succeed se zaměřuje na postupy v přípravné fázi prodejního cyklu.

Naučí se určovat priority, správně se připravovat a vytěžit maximum z úsilí, které do oslovování klientů vloží. Seminář je určen členům obchodních týmů zaměřených na prodej služeb či řešení, kteří hledají efektivní způsoby získávání nových zákazníků. 

Vycházíme ze zkušeností těch nejlepších obchodníků a podle jejich osvědčených postupů jsme navrhli jednodenní seminář a následný 12týdenní pracovní plán.

Více k obsahu semináře

 

12týdenní pracovní plán HCS

12týdenní plán – proces zavedení do praxe

Po dobu 12 týdnů po semináři účastníci postupně procvičují 
a implementují do praxe principy, které si osvojili během školení. Pravidelně informují svého nadřízeného a studijního partnera o plnění svých závazků v rámci vzájemného koučování.

„V žádné jiné části prodejního cyklu než v jeho počáteční fázi nerozhodne několik málo minut rozhovoru o tom, zda budeme v jednání pokračovat, nebo vztah ukončíme.“ 

– RANDY ILLIG,
spoluautor knihy Let’s Get Real or Let’s Not Play

Materiály k semináři
HCS_obrazky materialu_Filling_komprKaždý účastník semináře získá:
 • manuál
 • pracovní plán na 12 týdnů
 • přístup na webovou stránku s výukovými filmy a implementačními nástroji
 • pracovní karty s přehledy a řešením situací

 

 Výsledek
 

Naplňte obchodní plán hodnotnými příležitostmi a dosáhněte dlouhodobých výsledků

Nástroje vedou účastníky k vyšší efektivitě, osobní zodpovědnosti, zapojení celého obchodního týmu a k dosažení změn, které jsou trvalé. 

S pomocí 12týdenního pracovního plánu si účastníci vytvoří a upevní nové návyky, které jim umožní trvale uplatňovat osvědčené postupy nejlepších obchodníků a dosahovat tak skvělých výsledků. Obsah programu a nástroje pro jeho implementaci do praxe zaručují měřitelnou návratnost investice. Od začátku až do konce účastníci pracují na skutečných obchodních případech, sledují a vyhodnocují své pokroky.

Účastníci se v tomto modulu naučí:
 • Jinak přistupovat k vyhledávání a rozvíjení obchodních příležitostí.
 • Stanovovat si priority pro vyhodnocování potenciálu příležitostí a postupovat podle nich.
 • Zvládnout přípravu před oslovením klienta – získávat informace a doporučení a vytvořit si systém pro efektivní oslovování.
 • V průběhu 12 týdnů uplatňovat postupy a dovednosti ze semináře v praxi.

 


 
Forma dodání

ProgramHelping Clients Succeed se skládá ze tří samostatných jednodenních modulů. Jednotlivé části můžete realizovat jako kompletní program zvýšení prodejní výkonnosti vašich obchodních týmů, nebo si můžete vybrat tu, která nejlépe odpovídá vašim aktuálním potřebám. 

Vzhledem k variabilitě programu vám nabídku vytvoříme podle vašich požadavků.