0

Digitální kurzy a lekce

Nástroje pro individuální rozvoj vašich lidí

Digitální kurzy a lekce Přihláška

Naplňovat strategické cíle vyžaduje vybudovat v týmu nebo ve firmě kulturu realizace — každý zaměstnanec, lídr i tým si musí osvojit jednotný přístup. 


Výzva

Úkol manažera: jasné cíle a proces jejich realizace na všech úrovních organizace

Výzkum FranklinCovey ukázal, že realizace selhává ze čtyř hlavních důvodů:

1. Manažeři a jejich týmy neznají nebo jasně nechápou cíl. Pouze 15 % zaměstnanců skutečně zná nejdůležitější cíle své organizace. Buď cíle nemají, nebo jich mají příliš mnoho.

2. Nevědí, co mají dělat pro dosažení cíle. Nestačí cíl znát, důležité je vědět, co dělat pro jeho naplnění. Lidé nevědí, jaké aktivity mají největší dopad na dosažení cíle.  

3. Nesledují průběžné výsledky. Většina pracovníků nezná klíčové ukazatele úspěchu a nesleduje a nezaznamenává kroky, které vedou k naplnění cíle.

4. Lidé si vzájemně nezodpovídají. Bez skládání účtů se zodpovědnost vytrácí. Méně než 10 % zaměstnanců se alespoň jednou měsíčně setkává se svým manažerem, aby diskutovali o pokroku při naplňování cílů.

Řešení

Osvojte si způsoby chování nezbytné k opakovanému naplňování nejdůležitějších cílů organizace. Vedoucí pracovníci i řadoví zaměstnanci pak budou schopni rozpoznat a realizovat nejvyšší priority organizace. 

 

4DX book cover CZ final_ořezProces 4 disciplín realizace zahrnuje tyto kroky:
 1. Zaměřujte se na to skutečně nejdůležitější
 2. Definujte opatření vedoucí k cíli
 3. Udržujte motivující scoreboard
 4. Vytvořte systém vzájemné zodpovědnosti

Více o procesu

Se 4 disciplínami realizace se můžete seznámit také v knize.Výsledek

Smyslem zavedení 4 disciplín realizace ve firmě je naučit manažery pomáhat jejich týmům realizovat priority uprostřed každodenního kolotoče. 

Zavedení procesu 4 disciplíny realizace přináší tyto výsledky:
 • Skokové zvýšení schopnosti realizovat stanovené cíle díky trvalému odstranění překážek realizace.
 • Stanovení priorit a koncentrace na několik málo skutečně nejdůležitějších cílů.
 • Systematický přenos cílů na nižší úrovně a delegace výsledků na tu vyšší, při zachování vzájemných souvislostí.

 • Podpora týmové spolupráce prostřednictvím jednoduchého systému vzájemné zodpovědnosti.
 • Aktivní zapojení jednotlivců na všech úrovních.
 • Zvyšování motivovanosti lidí, protože každý chápe, co musí dělat, aby přispěl k naplnění nejdůležitějších cílů organizace.
 • Rozvoj osobní efektivity jednotlivců. 
Elfetex

Čtvrtinová chybovost, nulové ztráty.

„Zaměřili jsme se na snížení chybovosti jako na nejdůležitější cíl, který jsme rozpracovali na konkrétní aktivity. Klíčové bylo přenést zodpovědnost za tyto aktivity na jednotlivé manažery a dále na řadové zaměstnance a tím je zapojit do společné hry. Podařilo se nám vybudit lidi k aktivní účasti, která předčila naše očekávání.“ —  David Šafařík, jednatel společnosti ELFETEX

Přečtěte si případovou studii 

Forma dodání

Implementace procesu 4 disciplín realizace je možná na úrovni celé organizace či divize, týmu za účelem zlepšení jeho výkonnosti i v rovině osobního rozvoje jednotlivců. Nabídku připravíme na základě vašich požadavků. 


Lídři nad výsledkyJak ke skvělým výsledkům?

Cesta ke spolehlivé realizaci může začít 60minutovým setkáním (i online), díky němuž získáte:
 1. bezplatnou analýzu,
 2. nezávazné doporučení, jak zlepšit realizaci strategie a cílů vaší společnosti.

 

 

Kontaktujte nás přes formulář nebo telefonicky na čísle +420 733 578 407.