0

Leading Customer Loyalty

Naučte svůj tým, jak si získat srdce každého zákazníka

Chcete-li zvýšit věrnost zákazníků, musíte si nejprve získat srdce lidí, kteří vaše zákazníky obsluhují. Na nich nejvíce záleží, zda se k vám zákazníci vrátí. Zaměstnanci se musí cítit jako hodnotní členové týmu, kteří naplňují důležité poslání. Úlohou lídra je inspirovat a vést k tomuto cíli. 

Výzva

Jsou vaši zaměstnanci opravdu nadšenými zastánci firmy?

16-FCC-002 3A8A12136

Opíráme se o 20 let výzkumu a zkušeností s učením 
v řadě organizací a víme, že:
 • Manažeři často neví, jak jít svým lidem příkladem, jak učit a upevňovat správné chování.
 • Nejdůležitější lidé zákaznického servisu jsou zaměstnanci s minimálními pravomocemi.
 • Očekávání zákazníků jsou dnes vyšší než kdy dříve.

 

 Řešení

Naučte svůj tým, jak si získat srdce každého zákazníka

 Seminář Leading Customer Loyalty představuje jedinečný přístup k budování loajality nejprve u zaměstnanců a poté u zákazníků. 

LCL_schema
Tento jednodenní seminář je vhodný pro lídry týmů a pracovníků, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníky.

Lídři získají nástroje a dovednosti potřebné k tomu, aby dokázali zvýšit zapojení svých lidí, inspirovali je a vedli k soustavnému zvyšování úrovně spokojenosti zákazníků. Učí se vést pravidelná týmová setkání zaměřená na loajalitu a také efektivně členy týmu podporovat.

 

 

Ke svým zaměstnancům se chovejte vždy tak,
jak chcete, aby se chovali k vašim nejlepším zákazníkům.
“ 

— STEPHEN R. COVEY

 
Materiály k semináři
Materiály pro účastníkyKaždý účastník semináře získá:
 • příručku pro lídry
 • pracovní karty
 • situační karty
 • příručku Jaký jste člověk?
 • přístup k videím a nástrojům usnadňujícím vedení týmových porad

 

Výsledek

Lídři budou svému týmu příkladem a dokážou jeho členy zapojit tak, aby každá interakce se zákazníkem znamenala pro něj 
pozitivní zkušenost.

Ve většině organizací se náklady na toto řešení vrátily již s méně než jednoprocentním nárůstem věrnosti zákazníků nebo zaměstnanců. Program doporučujeme jak pro externí, tak interní zákazníky.

Manažeři se naučí:
 • Navázat upřímný vztah.
 • Empaticky naslouchat a komunikovat.
 • Ptát se, co zákazníci a zaměstnanci opravdu potřebují.
 • Zjišťovat, jak mohou pomoci, případně vyřešit problémy.
 • Dávat a přijímat konstruktivní zpětnou vazbu.
 • Inspirovat lidi k tomu, aby se dělili o své nejlepší nápady a myšlenky.
 • Efektivně vést týmová setkání zaměřená na loajalitu.

Program využívají maloobchodní firmy, společnosti ve zdravotnictví, pohostinství, telefonní operátoři, call centra, obchodní týmy a jiné organizace v oblasti B2B nebo B2C. 


 
Forma dodání

Dodáváme jako jednodenní firemní seminář: nabídku připravíme na základě vašich požadavků.

Tento program získáte také s licencí All Access Pass.

All Access Pass All Access Pass vám zajistí přístup k rozsáhlé knihovně programů, digitálních lekcí, videí, hodnocení a dalších nástrojů FranklinCovey. Využívat je můžete prostřednictvím svých interních lektorů, on-line nebo samostatně vlastním tempem. 

Za výrazně nižší cenu na osobu, než je cena standardního semináře, můžete pracovat s lidmi napříč celou organizací a rozvíjet klíčové osoby. Licence je vhodná pro firmy, které hledají flexibilní, dlouhodobý a finančně efektivní systém vzdělávání zaměstnanců.