0

Implementace 7 návyků v organizaci: obsah workshopu

Manažerům poskytne společný jazyk, způsoby jednání a nástroje, které jim umožní tyto návyky začlenit do každodenního fungování týmů a vytvořit z nich operační systém individuální, týmové i firemní efektivity.

Při implementaci 7 návyků v týmu či firmě je třeba, aby lídři dodržovali tyto kroky:
Model implementace
Zavažte se žít 7 návyků

Připravte si a přijměte osobní závazek stát se efektivnějším lídrem a ujasněte si, jak povedete výkonný tým.

Buďte příkladem 7 návyků

Přijmete návyky za své, vědomě se jimi řiďte a dodržujte je. Zapracujte na svých schopnostech lídra a buďte otevřeni zpětné vazbě. 

Upevňujte v týmu 7 návyků

Vytvořte inspirativní prostředí – integrujte 7 návyků do všech oblastí života firmy. Efektivně veďte lidi ve svém  týmu – zaměřte se na to, co dělají správně, a vyzvěte je, aby sami zhodnotili své chování. Zaveďte pravidelná týdenní setkání, při kterých budete pracovat na udržování 7 návyků jako základu týmové kultury.

 

Zpět na stránku semináře