0

Návyk 7: Ostřete pilu

Návyk každodenní obnovy sil

Každý den si najdu čas pro sebe, protože mi to dává sílu dělat všechno ostatní.

Ostřit pilu znamená pečovat o to největší aktivum, které máte – o sebe. Představuje to vyvážený program obnovy ve čtyřech základních životních oblastech: fyzické, sociální/emoční, mentální a duchovní, který vám vnese života růst a změnu. Ostření pily vás udrží svěží, abyste mohli zvládat výzvy, které se na vás valí. Žít vyváženým způsobem znamená věnovat nezbytný čas obnově sil a sobě vůbec.

 

Návyk 7a

Vyzkoušejte: 

TIP: Vytvořte seznam činností v každé ze čtyř dimenzí včetně těch, které nyní neděláte. Pro každé oblast vyberte jednu aktivitu, ke které se zavážete a budete ji dělat celý týden. Na konci týdne vyhodnotit vaše zkušenosti.

Stáhněte si nástroj Čtyři dimenze obnovy


„Nikdy nesmíte mít tolik práce s řezáním,
že si nestihnete nabrousit pilu.“
– STEPHEN R. COVEYVíce o 7 návycích