0

Návyk 6: Vytvářejte synergii

Návyk kreativní spolupráce

Hledám řešení, které je lepší než návrh kohokoli z nás

Zjednodušeně řešeno synergie znamená, že „dvě hlavy ví víc než jedna“. Jedná se o návyk kreativní spolupráce, o týmovou práci, otevřenost jiným názorům a o dobrodružství při hledání nových řešení původních problémů. Je to proces, při kterém lidé vyloží na stůl veškeré své zkušenosti a znalosti. Společně mohou vyprodukovat mnohem lepší výsledky než každý sám. Je to filozofie, která říká, že celek je víc než pouhý součet jednotlivých částí. 

Hledejte inovativní řešení problémů s lidmi, kteří mají jiný úhel pohledu

Cesta k synergii


Hnacím motorem synergie je ocenění rozdílnosti. Rozdíly exponenciálně zvyšují schopnost nacházet nové přístupy. 

Jak poznáte synergii: 

Přehodnotíte názor.
Cítíte novou energii a nadšení.
Získáte jiný pohled na věc.
Zaznamenáte proměnu ve vztahu.
Dojdete nakonec k výsledku, který je lepší, než s čím jste počítali na začátku (třetí alternativa).


 

Odlišnosti

Vyzkoušejte: 

TIP: Přemýšlejte o osobě, která obvykle vidí věci jinak než vy. Zvažte, jak tyto rozdíly mohou být využity jako odrazový můstek pro kreativní řešení. Jaké jsou silné stránky této osoby? Napište si je.

„Je to lepší n
„Synergie není totéž jako kompromis. U kompromisu se jedna plus jedna rovná jedna a půl, když to dobře dopadne.“
– STEPHEN R. COVEYVíce o 7 návycích