0

Návyk 6: Vytvářejte synergii

Návyk kreativní spolupráce

Návyk 6: Vytvářejte synergii

Hledám řešení, které je lepší než návrh kohokoli z nás

„Je to lepší než po mém nebo po tvém. Synergie je po našem.“

– STEPHEN R. COVEY

Zjednodušeně řešeno synergie znamená, že „dvě hlavy ví víc než jedna“. Jedná se o návyk kreativní spolupráce, o týmovou práci, otevřenost jiným názorům a o dobrodružství při hledání nových řešení původních problémů. A ta nepřichází jen tak sama od sebe. Jsou výsledkem procesu, při kterém lidé vyloží na stůl veškeré své zkušenosti a znalosti. Společně mohou vyprodukovat mnohem lepší výsledky než každý sám. Synergie nám umožňuje společně objevovat věci, na které bychom sami pravděpodobně nepřišli. Je to filozofie, která říká, že celek je víc než pouhý součet jednotlivých částí. Jedna plus jedna se rovná tři nebo šest nebo 60 – kolik chcete. 

Hledejte inovativní řešení problémů s lidmi, kteří mají jiný úhel pohledu

Když spolu lidé začnou jednat upřímně a nebrání se vzájemnému vlivu, získají novou perspektivu. Rozdíly exponenciálně zvyšují schopnost nacházet nové přístupy.

Cesta k synergii Jak poznáte synergii: 

Přehodnotíte názor.

Cítíte novou energii a nadšení.

Získáte jiný pohled na věc.

Zaznamenáte proměnu ve vztahu.

Dojdete nakonec k výsledku, který je lepší, než s čím jste počítali na začátku (třetí alternativa).

 


Hnacím motorem synergie je ocenění rozdílnosti. Opravdu si ceníte mentálních, emočních a psychologických rozdílů mezi lidmi? Nebo si přejete, aby s vámi prostě všichni souhlasili, a jedině pak spolu můžete dobře vyjít? Mnoho lidí si plete jednotnost s jednotvárností a soulad s monotónností. Jedním slovem – nuda! Rozdíly je třeba vnímat jako přednosti, nikoli slabiny. Dodávají životu náboj.

„Synergie není totéž jako kompromis.
U kompromisu se jedna plus jedna rovná jedna a půl, když to dobře dopadne.“

– STEPHEN R. COVEY

Více o 7 návycích