0

Návyk 5: Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni

Návyk empatické komunikace

Na druhé mohu mít větší vliv, pokud jim nejdřív opravdu porozumím

Komunikace je nejdůležitější dovedností v životě. Roky se učíte číst, psát a mluvit. Ale co naslouchání

Pokud to máte podobně jako většina lidí, asi nejprve chcete být pochopeni – snažíte se prezentovat svůj pohled na věc. Možná si myslíte, že druhé posloucháte, ale často spíše vnímáte selektivně jen některé části konverzace, případně si v duchu chystáte, co řeknete, na co se zeptáte... 

Většina lidí naslouchá s cílem odpovědět, nikoli porozumět. Vše, co slyšíte, filtrujete na pozadí svých životních zkušeností a předsudků. V  důsledku toho si pak dopředu vytváříte úsudek o tom, co má druhá osoba na mysli, ještě dřív, než skončí. 

Naslouchejte, abyste pochopili 

Empatické nasloucháníEmpaticky naslouchat znamená naslouchat výhradně se záměrem porozumět druhému člověku. Vyžaduje jak tento záměr, tak dovednost reflektovat pocity a slova druhých. Tepreve jakmile jste si jistí, že druhý člověk se cítí plně pochopen, můžete vysvětlit svůj pohled na věc, s respektem i otevřeností. 

Naslouchejte

Vyzkoušejte: 

TIP: Vzpomeňte si na situaci, kdy vám někdo empaticky, s pochopením a respektem naslouchal (bez hodnocení, dávání rad nebo interpretace vašich slov). Jak jste se cítili? Jaký dopad to mělo na vás, váš vztah a jaký to mělo pro vás  v dané situaci celkový přínos? Naplánujte si, co sami můžete od teď dělat pro to, abyste druhým skutečně empaticky naslouchali?

Stáhněte si nástroj Co nám brání naslouchat?


„Většina lidí neposlouchá druhé, aby jim porozuměli, chtějí jen odpovědět.“

– STEPHEN R. COVEYVíce o 7 návycích