0

Návyk 5: Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni

Návyk empatické komunikace

Návyk 5: Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni

Na druhé mohu mít větší vliv, pokud jim nejdřív opravdu porozumím

Komunikace je nejdůležitější dovedností v životě. Roky se učíte číst, psát a mluvit. Ale co naslouchání? Učil vás někdo naslouchat tak, abyste opravdu a do hloubi porozuměli druhému člověku? Zřejmě ne. 

„Většina lidí neposlouchá druhé, aby jim porozuměli, chtějí jen odpovědět.“

– STEPHEN R. COVEY

Pokud to máte podobně jako většina lidí, asi nejprve chcete být pochopeni – snažíte se prezentovat svůj pohled na věc. Možná si myslíte, že druhé posloucháte, ale často spíše vnímáte selektivně jen některé části konverzace, případně se soustředíte pouze na vyřčená slova, ale přitom vám může unikat jejich smysl.
A proč tomu tak je?

Většina lidí naslouchá s cílem odpovědět, nikoli porozumět. V duchu si chystáte, co řeknete, na co se zeptáte atd. Vše, co slyšíte, filtrujete na pozadí svých životních zkušeností, předsudků a srovnáváte s vlastními zážitky. A v důsledku toho si pak dopředu vytváříte úsudek o tom, co má druhá osoba na mysli, ještě dřív, než skončí. Zní vám to povědomě? 

Nejdříve se snažte pochopit...

Empatické nasloucháníEmpaticky naslouchat znamená naslouchat výhradně se záměrem porozumět druhému člověku. Vyžaduje jak tento záměr, tak dovednost reflektovat pocity a slova druhých.

 

...potom se snažte se být pochopeni 

Snažit se být pochopen je druhou součástí efektivní komunikace. Jakmile jste si jistí, že druhý člověk se cítí plně pochopen, můžete vysvětlit svůj pohled na věc, s respektem i otevřeností. Snaha být pochopen vyžaduje stejně jako empatické naslouchání jak záměr, tak dovednost.

Více o 7 návycích