0

Návyk 3: To nejdůležitější dávejte na první místo

Návyk vedení sebe sama

Návyk 3: To nejdůležitější dávejte na první místo

Věnuji čas tomu, co je nejdůležitější

Chcete-li vést vyváženější život, je dobré vědět, že není dobré dělat vše, co se naskytne. Není potřeba se přepínat. Stačí si jen uvědomit, že můžete říct ne, když je to potřeba, a pak se zaměřit na své nejvyšší priority.

„Dávat to nejdůležitější na první místo znamená věnovat se nejdůležitějším prioritám a podle toho vše plánovat. Nechte se v životě vést principy, kterých si nejvíce ceníte, nikoli nabitým programem a silami kolem vás.“

– STEPHEN R. COVEY

Návyk 1 říká: „Je to na vás, vy jste pánem.“ Proaktivita je o volbě. Návyk 2 je první neboli mentální fáze vzniku. Začínat s myšlenkou na konec je o vizi. Návyk 3 je druhá – fyzická – fáze vzniku. V tom se návyky 1 a 2 setkávají, dochází k tomu každý den, každou minutu. Třetí návyk se věnuje mnoha otázkám, které jsou důležité pro organizaci času.

Ale to není vše. Návyk 3 je také o životním managementu – jaké máte poslání, hodnoty, role a priority. Co je pro vás to nejdůležitější? Jsou to věci, kterým přikládáte nejvyšší hodnotu. Když dáváte to nejdůležitější na první místo, čas a aktivity si organizujete a plánujete podle osobních priorit, které jste si stanovili v rámci druhého návyku. 


Naplánujte si každý týden

Řiďte se svým posláním, rolemi a cíli.
  • Co z vašeho poslání vám tento týden pomůže jít tím správným směrem?
  • Na které role  se tento týden zaměříte?
  • Ke kterým dlouhodobým cílům se chcete tento týden přiblížit?
Soustřeďte se na velké kameny.

Kterou jednu nebo dvě nejdůležitější věci mohu tento týden v jednotlivých (vybraných) rolích udělat?

 
Rozvrhněte si vše ostatní.

Další aktivity, úkoly a schůzky si naplánujte až po velkých kamenech.

 

Více o 7 návycích