0

7 návyků skutečně efektivních lidí  – základy: obsah semináře

Seminář 7 návyků skutečně efektivních lidí − základy seznámí účastníky s hlavními principy efektivity, které jim pomohou maximálně využívat jejich potenciál, růst a povedou je k lepším výkonům.

kontinuum

Posloupnost a vzájemnou provázanost 7 návyků ilustruje kontinuum zralosti, které účastníky semináře postupně vede od závislosti přes nezávislost až k vzájemnosti − od osobního úspěchu (osvojení si návyků 1, 2 a 3) ke společnému vítězství (návyky 4, 5 a 6).

Sedmý a poslední návyk (princip vyvážené obnovy sil) zastřešuje všechny ostatní.

 

Osobní vítězství

Nejprve se účastníci zaměří na svůj charakter a na vedení sebe sama. Učí se přijímat zodpovědnost, stanoví si cíle, které budou v souladu s jejich osobním posláním, smyslem a cíli týmu i organizace. Naučí se, jak tyto cíle zrealizovat: soustředí se na to nejdůležitější, nikoli jen na to, co právě nejvíc spěchá.

 

 

 

 

Společné vítězství

V další části se učí chápat podstatu efektivní spolupráce. Dozví se, co je to mentalita hojnosti, jak s druhými lidmi lépe komunikovat, naslouchat jim s empatií a respektem, jak při řešení problému uplatnit synergický efekt.

Obnova sil

Nakonec se účastníci dozví, proč je důležité pravidelně regenerovat, obnovovat své síly a věnovat čas sami sobě.

 

Zpět na stránku semináře