0

7 návyků skutečně efektivních lidí – základy

Zvyšte efektivitu zaměstnanců napříč celou organizací

Úspěch vaší organizace závisí na zapojení zaměstnanců – na všech úrovních firmy

Video ze semináře: reaktivní a proaktivní jazyk ovlivňují to, jak se lidé cítí a jakých výsledků dosahují. 

Výzva

Jak dosahovat mimořádné výkonnosti dlouhodobě
a konsistentně v celé firmě?

achievement-adult-agreement-1083623Klíčem k naplňování vašich cílů je firemní kultura − společné hodnoty, chování a dovednosti, které sladí schopnosti všech pracovníků se strategií organizace.

Umožněte vašim zaměstnancům naučit vést sebe sama, zaujmout iniciativní postoj, přijímat více zodpovědnosti za svá rozhodnutí a výsledky. Proaktivní myšlení a chování jim otevře možnosti, jak se podílet na změnách, mít vliv, zapojit se a maximálním úsilím přispívat k realizaci vytyčených cílů. 


Řešení

Poznejte nadčasové principy efektivity

kontinuumSeminář 7 návyků skutečně efektivních lidí − základy seznámí účastníky s hlavními principy efektivity, které jim pomohou maximálně využívat jejich potenciál, růst a povedou je k lepším výkonům. Vedoucím pracovníkům pak umožňuje na těchto základech stavět a cíleně budovat efektivní firemní kulturu napříč celou organizací. 

Více k obsahu semináře

 

„7 návyků představuje osvědčený proces osobního
a mezilidského růstu, který má okamžitý
i dlouhodobý dopad.“

— STEPHEN R. COVEY


Materiály k semináři

Každý účastník semináře získá:
7H_foundation_materials_CZ
 • účastnický manuál
 • brožurku Osobní závazek na 21 dní − třítýdenní plán zvyšování efektivity s aktivitou na každý den
 • karty 7 návyků
 • kartičky pro týdenní plánování

 Výsledek
 

Vyšší efektivita a výkonnost celé organizace

Účastníci se naučí:
 • přebírat vetší odpovědnost za výsledky 
 • určit, na čem nejvíc záleží – v pracovním i soukromém životě
 • stanovovat si priority a dosahovat nejdůležitějších cílů namísto pouhého řešení urgentních situací 
 • efektivněji spolupracovat s ostatními díky vztahům vybudovaným na důvěře a oboustranném prospěchu
 • efektivně komunikovat ve všech oblastech svého života
 • přistupovat k problémům a příležitostem kreativně a s otevřeností ke spolupráci
 • neustále se zlepšovat a učit


Forma dodání

Dodáváme jako jednodenní nebo dvoudenní firemní seminář. Nabídku připravíme na základě vašich požadavků.

Seminář je vhodný především pro zaměstnance v nemanažerských pozicích, administrativní a běžné pracovníky. Pro vedení společnosti doporučujeme rozvojový program 7 návyků skutečně efektivních lidí, případně následně workshop Implementace 7 návyků v organizaci, který je zaměřen na vedení týmů.

Tento program získáte také s licencí All Access Pass.

All Access Pass All Access Pass vám zajistí přístup k rozsáhlé knihovně programů, digitálních lekcí, videí, hodnocení a dalších nástrojů FranklinCovey. Využívat je můžete prostřednictvím svých interních lektorů, on-line nebo samostatně vlastním tempem. 

Za výrazně nižší cenu na osobu, než je cena standardního semináře, můžete pracovat s lidmi napříč celou organizací a rozvíjet klíčové osoby. Licence je vhodná pro firmy, které hledají flexibilní, dlouhodobý a finančně efektivní systém vzdělávání zaměstnanců.

Semináře a webináře pro veřejnost

Nyní neplánujeme žádná školení. V případě zájmu, nám napište.