0

7 návyků pro manažery: obsah semináře

Základem semináře je pochopení a osvojení si návyků efektivity a následně jejich aplikování při vedení druhých lidí. 

7NM_kontunuum

Návyky efektivity:

Návyk 1: Buďte proaktivní

Dosahujte výjimečných výsledků. Vlastní vynalézavostí a iniciativou překonávejte překážky

Návyk 2: Začínejte s myšlenkou na konec

Zaměřite se na výsledek a usilujte ve všem o maximální přínos – ať jsou to projekty, porady, prezentace, příspěvky atd.

Návyk 3: To nejdůležitější dávejte na první místo

Soustřeďte se na nejdůležitější cíle týmu, eliminujte tendence k plýtvání energií a časem.

Návyk 4: Myslete způsobem výhra − výhra

Uzavírejte dohody typu výhra – výhra ohledně výkonu a motivujte tak k vynikajícím výsledkům.

Návyk 5: Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni

Cvičte se v empatickém naslouchání a poskytujte upřímnou, přesně mířenou zpětnou vazbu. 

Návyk 6: Vytvářejte synergii

Problémy řešte kreativně, prokazujte respekt k odlišnostem a vyhledávejte další a lepší alternativy.

Návyk 7: Ostřete pilu

Ze všech členů týmu se snažte dostat to nejlepší, uvolňujte potenciál, nadšení a schopnosti každého z nich.

 

Zpět na stránku semináře