0

7 návyků v praxi

Praktický inspirativní on-line workshop
pro absolventy programu 7 návyků

Všem absolventům 7 návyků nabízíme netradiční formou oživení nadčasových principů
a pomoc s jejich implementací do každodenního života.

„Stáváme se tím, co opakovaně děláme.
Dokonalost není čin, ale zvyk.“
— ARISTOTELES

O workshopu


FC online Účastníci si znovu uvědomí principy efektivity a načerpají inspiraci, jak převést teoretické znalosti do praxe a lépe je uplatňovat ve svém životě.
Díky tomu budou schopni:

 • naplňovat osobní i pracovní cíle
 • nacházet smysluplná řešení problémů a překonávat překážky
 • dosáhnout trvalých změn ve svém životě
 • posílit a rozvíjet kvalitní vztahy
 


Pro koho je vhodný

Je určen každému, kdo se již dříve seznámil se 7 návyky a kdo:

 • v posledních letech absolvoval jakýkoli program 7 návyků
 • má zájem prohloubit své pochopení univerzálních principů a návyků efektivity
 • hledá tvůrčí způsoby, jak je aplikovat v běžném životě


Obsah 

Workshop probíhá online a v 90 minutách společně s lektorem a ostatními účastníky budete sdílet své zkušenosti, diskutovat a ptát se na téma: jak lépe uplatňovat 7 návyků ve svém osobním i profesním životě. Setkání začíná připomenutím základních pojmů 7 návyků a dál je veden jako tvůrčí workshop.

I. Oživení
 • Připomenutí základních pojmů a principů 7 návyků jako jsou kontinuum zralosti, cyklus Pochop – udělej – získej, svoboda volby a další
 • Stručné zopakování jednotlivých návyků a sladění v jejich porozumění 
II. 7 návyků v praxi
 • Sdílení zkušeností s uplatňováním návyků v běžném životě. Jakých změn se podařilo dosáhnout, jaké překážky překonat a jaké problémy vyřešit? Kde jsme neúspěšní?
 • Diskuze, inspirace, povzbuzení, otázky

Otevřený program : on-line workshop, 90 minut

Cena: 818 Kč bez DPH/ 990 Kč včetně DPH, workshop probíhá bez materiálů
Účastníci budou vyzváni k přípravě před workshopem

Semináře a webináře pro veřejnost

Nyní neplánujeme žádná školení. V případě zájmu, nám napište.