0

4 základní role leadershipu: obsah semináře

Pokud lídři vědomě usilují o naplňování čtyř základních rolí při vedení sebe i svých týmů, pokládají tím základ efektivního leadershipu. 

4R schéma

1. Podněcujte důvěru

Vyváření důvěry a důvěryhodného prostředí je základem vedení lidí. Důvěra ovlivňuje vše, co děláte. Buďte tedy důvěryhodným lídrem, kterého budou chtít ostatní následovat – člověkem s charakterem i se schopnostmi. Vytvářejte kulturu založenou na vysoké důvěře.

2. Vytvářejte vizi

Jasně definujte, kam váš tým směřuje a jak se tam dostane. Vytvářejte společné vize, které budou ostatní motivovat ke společnému cíli.

 

3. Realizujte strategii

Realizujte vize zaměřením na priority,  disciplinovaným přístupem a vytvářením systémů, které všem umožní soustavně dosahovat výsledků. 

4. Koučujte svůj tým

Dívejte se na druhé jako na celistvé bytosti. U všech členů svého týmu podporujte schopnosti zlepšovat se, řešit problémy a profesně růst. Rozvíjejte jejich schopnost vést.

 

Zpět na stránku semináře