0

Rozvoj lídrů a leadership

NÁŠ PŘÍSTUP

Připravte své lídry včas  

Rozhodující konkurenční výhodou každé společnosti je její firemní kultura. Svým chováním ji utvářejí lídři na všech úrovních firmy, včetně manažerů v první linii. Jaký vliv na motivaci a zapojení lidí, výsledky, inovativnost a postavení vaší firmy na trhu budou mít manažeři, pokud se učí za pochodu? 

Lídři ovlivňují životy druhých, své týmy i organizace a zosobňují nejvyšší úroveň osobní a mezidlidské efektivity. Z našich zkušeností víme, že ti nejlepší z nich, kteří opakovaně dosahují vynikajících výsledků, ve svém stylu vedení spojují jak skvělé dovednosti, tak charakter. 

 

 

everest


newspeechVést znamená dávat lidem najevo jejich hodnotu
a potenciál tak jasně, že je nakonec dokážou sami
v sobě rozpoznat.

STEPHEN R. COVEY

 

NAŠE PROGRAMY

Rozvíjíme lídry ve třech rovinách:
vedení sebe sama, vedení týmu a vedení dalších lídrů

 

Multipliers

Jednodenní seminář pro vedoucí, manažery a team lídry 

Multipliers
Multipliers Zjistit více

6 klíčových kompetencí pro vedení týmu

Praktický seminář rozvíjející nezbytné dovednosti začínajících manažerů, team lídrů a liniových manažerů. Kombinuje to nejlepší z know-how FranklinCovey.

6 klíčových kompetencí pro vedení týmu
6 klíčových kompetencí pro vedení týmu Zjistit více

4 základní role leadershipu

Rozvojový program pro lídry ve středních a vyšších manažerských pozicích

4 základní role leadershipu
4 základní role leadershipu Zjistit více

7 návyků skutečně efektivních lidí

Rozvojový program osobního vedení zaměřený na zvyšování efektivity, zodpovědnosti, zkvalitnění vztahů a spolupráce

7 návyků skutečně efektivních lidí
7 návyků skutečně efektivních lidí Zjistit více

7 návyků skutečně efektivních lidí – základy

Základní principy 7 návyků pomohou zaměstnancům v nemanažerských pozicích zvýšit vlastní efektivtu v pracovním i osobním životě

7 návyků skutečně efektivních lidí – základy
7 návyků skutečně efektivních lidí – základy Zjistit více

7 návyků pro manažery

Intenzivní seminář seznámí manažery s návyky efektivity a poskytne jim nástroje a dovednosti, které potřebují, aby mohli efektivně vést

7 návyků pro manažery
7 návyků pro manažery Zjistit více

7 návyků (nejen) pro ženy

Rozvojový program osobního vedení zaměřený tentokrát spíše na propojení rolí v osobním a rodinném životě s těmi profesními, dále na komunikaci s dětmi a vytváření prostoru pro vlastní regeneraci a relaxaci.

7 návyků (nejen) pro ženy
7 návyků (nejen) pro ženy Zjistit více

Implementace 7 návyků v organizaci

Praktický workshop umožňuje lídrům  začlenit principy 7 návyků do každodenního fungování svých týmů a vytvářet výkonnou firemní kulturu

Implementace 7 návyků v organizaci
Implementace 7 návyků v organizaci Zjistit více

Jak pracovat s mileniály

Na půldenním workshopu manažeři pochopí výzvy spolupráce s mileniály a uvědomí si, dovednosti musí sami uplatňovat, aby dosáhli společného cíle

Jak pracovat s mileniály
Jak pracovat s mileniály Zjistit více
7 návyků v praxi Zjistit více