0

Remote Leadership Academy IV: Uvažujte jako lídr a proveďte tým změnou

Vést virtuální či hybridní týmy tak, aby neklesaly jejich zapojení, produktivita ani schopnost inovovat, vyžaduje řadu manažerských dovedností. Klíčovou kompetencí a předpokladem pro efektivní dosahování výsledků je porozumění své roli a schopnost uvažovat jako lídr. Současné doba, kdy je jedinou konstantou změna a inovují se i způsoby spolupráce a komunikace, klade vysoké nároky na schopnost adaptace – a to nejen na jedince, ale i na lídry, kteří změnou dokážou provést druhé.

Na semináři se naučíte:
  • uvědomit si rozdíl mezi rolí člena týmu a jeho lídra a podle toho jednat
  • udržet a zvyšovat zapojení lidí ve svém týmu
  • vyjasňovat týmovou vizi, cíle a sladit se k jejich dosažení
  • delegovat odpovědnost a poskytovat k tomu adekvátní podporu
  • efektivně vést porady se vzdáleným či hybridním týmem
  • rozumět fázím změny a provést jimi svůj tým

Seminář zahrnuje individuální i skupinová zamyšlení a modelové situace z reálného prostředí a aktuální doby.

Modul 4

Uvažujte jako lídr a proveďte tým změnou

Mnoho manažerů nepokládá schůzky a rozhovory s podřízenými za skutečnou práci. Ovšem získávání, třídění a sdílení informací jsou opravdové manažerské činnosti, díky nimž může váš dobře vedený tým dokázat mnohem více, než byste kdy zvládli sami.

Varianty dodání a cena:
  • otevřený on-line seminář (4,5 hod): 5 700 Kč/ 212 EUR bez DPH  včetně elektronických materiálů
  • otevřený on-line program RLA (čtyři semináře po 4,5 hod): 19 900 Kč/ 737 EUR bez DPH při objednání všech seminářů najednou
  • firemní prezenční/on-line seminář/program RLA: nabídku připravíme na základě vašich požadavků
  • digitální lekce a kurzy pro oživení, doplnění a přenesení poznatků do praxe po absolvování Remote Leadership Academy nebo jako samostatné digitální řešení: nabídku připravíme na vyžádání


Remote Leadership Academy

Další semináře Remote Leadership Academy:

Modul 1

I. Zvládání stresu a osobní leadership

Pokud chcete pomáhat druhým, musíte se nejprve postarat sami o sebe. Jak se vypořádat se stresem zvládnout vlastní emoce a reakce tak, abyste byli schopni vést druhé?

Modul 2

II. Priority a work-life balance


Při práci z domova, může být náročné vyvažovat životní role a najít rovnováhu mezi profesním a osobním životem. Míváte pocit, že jedete na autopilota a jen reagujete na vše, co vám zkříží cestu? Jak rozlišit, čím se zabývat a čemu naopak říci NE?

Modul 3

III. Efektivní komunikace lídra
(v digitální době)

Co můžete v době spolupráce na dálku udělat pro zkrácení vzdálenosti mezi svými lidmi, aby se necítili izolovaní? Znáte principy empatické komunikace, která vám umožní lépe pochopit druhé – zejména v komunikaci na dálku?

Semináře a webináře pro veřejnost

Nyní neplánujeme žádná školení. V případě zájmu, nám napište.