0

Remote Leadership Academy II: Priority a work-life balance

Při práci z domova, může být náročné nalézat rovnováhu mezi profesním a osobním životem. Rovnováha mezi životními rolemi je narušená. Chceme-li však dosahovat kvality v zaměstnání, soukromí i ve vztahu k sobě, je nezbytné si vědomě určovat, čemu se budeme věnovat, v opačném případě jen reagujeme na všechny příchozí úkoly. Abyste se mohli zaměřit na činnosti s největším dopadem, musíte ovšem vědět, co je nejdůležitější, a naučit se říkat NE nepodstatným záležitostem.

Na semináři se naučíte:
  • věnovat pozornost a čas tomu, co je skutečně důležité
  • používat v týmu/firmě společný jazyk vycházející z matice času
  • uvědomit si své životní role a stanovit pro ně vizi a konkrétní cíle
  • plánovat na denní a týdenní bázi
  • efektivně využívat vlastní technologie při organizaci času

Seminář zahrnuje individuální i skupinová zamyšlení a modelové situace z reálného prostředí a aktuální doby.

Modul 2

Priority a work-life balance

Životem každého z nás se prolíná mnoho rolí. Abychom je udržovali v rovnováze a ony dávaly našemu životu smysl, je důležité se zaměřit na ty nejpodstatnější. Když si uvědomíme, čeho chceme v každé z životních rolí dosáhnout a jaký jim dáme obsah, bude pro nás snadnější je naplňovat.

Varianty dodání a cena:
  • otevřený on-line seminář (4,5 hod): 5 700 Kč/ 212 EUR bez DPH  včetně elektronických materiálů
  • otevřený on-line program RLA (čtyři semináře po 4,5 hod): 19 900 Kč/ 737 EUR bez DPH při objednání všech seminářů najednou
  • firemní prezenční/on-line seminář/program RLA: nabídku připravíme na základě vašich požadavků
  • digitální lekce a kurzy pro oživení, doplnění a přenesení poznatků do praxe po absolvování Remote Leadership Academy nebo jako samostatné digitální řešení: nabídku připravíme na vyžádání


Remote Leadership Academy

Další semináře Remote Leadership Academy:

Modul 1

I. Zvládání stresu a osobní leadership

Pokud chcete pomáhat druhým, musíte se nejprve postarat sami o sebe. Jak se vypořádat se stresem zvládnout vlastní emoce a reakce tak, abyste byli schopni vést druhé?

Modul 3

III. Efektivní komunikace lídra
(v digitální době)

Co můžete v době spolupráce na dálku udělat pro zkrácení vzdálenosti mezi svými lidmi, aby se necítili izolovaní? Znáte principy empatické komunikace, která vám umožní lépe pochopit druhé – zejména v komunikaci na dálku?

Modul 4

IV. Uvažujte jako lídr
a proveďte tým změnou

Současné doba, kdy je jedinou konstantou změna, klade vysoké nároky na schopnost adaptace – a to nejen na jedince, ale i na lídry. Jak v týmu udržet angažovanost, produktivitu i schopnost inovovat? A jak provést tým změnou? 

Semináře a webináře pro veřejnost

Nyní neplánujeme žádná školení. V případě zájmu, nám napište.