0

Remote Leadership Academy III: Efektivní komunikace lídra

Spolupráce na dálku nás připravuje o spontánní zpětnou vazbu, která se odehrává přirozeně při osobních setkáních. Tým se pak často musí obejít bez perspektiv, které by do nejrůznějších projektů mohli vnést kolegové pracující z domova. Proto je důležité hledat příležitosti, jak v týmu a ve firmě posílit kulturu zpětné vazby, tvořivou spolupráci a rozvíjet komunikační dovednosti, které vám pomohou lépe se napojit na druhé a porozumět jim, i když přicházíte o neverbální signály. 

Na semináři se naučíte:
 • rozvíjet důvěru v klíčových vztazích
 • rozumět principům empatické komunikace a tomu, jak ji začít uplatňovat v praxi
 • empaticky naslouchat a vnímat pocity druhých
 • s odvahou a respektem vyjadřovat svůj názor
 • vést pravidelná setkání ve dvou, pokládat koučovací otázky
 • poskytovat i přijímat zpětnou vazbu
 • uplatňovat dovednosti efektivní komunikace v digitální podobě

Seminář zahrnuje individuální i skupinová zamyšlení a modelové situace z reálného prostředí a aktuální doby.

Modul 3

Efektivní komunikace lídra
(v digitální době)

Manažeři se často automaticky přepínají“ do módu řešení problémů, když chtějí záležitost rychle vyřídit.  Umění naslouchat z vás udělá kouče – budete schopni pomoci druhým situaci rozebrat a pracovat s nimi na řešení. Pokládejte otevřené otázky, které reflektují, co jste právě slyšeli, a vedou druhé k hlubšímu zamyšlení.

Varianty dodání a cena:
 • otevřený on-line seminář (4,5 hod): 5 700 Kč/ 212 EUR bez DPH  včetně elektronických materiálů
 • otevřený on-line program RLA (čtyři semináře po 4,5 hod): 19 900 Kč/ 737 EUR bez DPH při objednání všech seminářů najednou
 • firemní prezenční/on-line seminář/program RLA: nabídku připravíme na základě vašich požadavků
 • digitální lekce a kurzy pro oživení, doplnění a přenesení poznatků do praxe po absolvování Remote Leadership Academy nebo jako samostatné digitální řešení: nabídku připravíme na vyžádání


Remote Leadership Academy

Další semináře Remote Leadership Academy:

Modul 1

I. Zvládání stresu a osobní leadership

Pokud chcete pomáhat druhým, musíte se nejprve postarat sami o sebe. Jak se vypořádat se stresem zvládnout vlastní emoce a reakce tak, abyste byli schopni vést druhé?

Modul 2

II. Priority a work-life balance


Při práci z domova, může být náročné vyvažovat životní role a najít rovnováhu mezi profesním a osobním životem. Míváte pocit, že jedete na autopilota a jen reagujete na vše, co vám zkříží cestu? Jak rozlišit, čím se zabývat a čemu naopak říci NE?

Modul 4

IV. Uvažujte jako lídr
a proveďte tým změnou

Současné doba, kdy je jedinou konstantou změna, klade vysoké nároky na schopnost adaptace – a to nejen na jedince, ale i na lídry. Jak v týmu udržet angažovanost, produktivitu i schopnost inovovat? A jak provést tým změnou? 

Semináře a webináře pro veřejnost

Nyní neplánujeme žádná školení. V případě zájmu, nám napište.