0

4 disciplíny realizace: popis procesu

Zavedení procesu 4 disciplíny realizace

Proces 4 disciplín realizace zahrnuje tyto kroky:

Disciplína 1: Zaměřujte se na to skutečně nejdůležitější

Každému je naprosto jasné, které priority rozhodují o úspěchu, a považuje je i za své.

Disciplína 2: Pracujte na prediktivních opatřeních

Každý se soustředí na vybrané činnosti, které mají největší dopad na dosažení skutečně nejdůležitějších cílů.

 

Disciplína 3: Zaznamenávejte a sledujte ukazatele

Každý zná ukazatele úspěchu a v kterémkoli okamžiku ví, zda výsledky i aktivity odpovídají plánu.

Disciplína 4: Vytvořte systém vzájemné zodpovědnosti

Každý pravidelně skládá účty ze svých výsledků při plnění cílů.

 

Zpět na stránku 4 disciplíny realizace