0

4 disciplíny realizace

Proces dosahování klíčových obchodních cílů

4 disciplíny realizace Přihláška

4 DISCIPLÍNY REALIZACE

Naplnit strategické cíle vyžaduje velkou disciplínu v každé organizaci. Ještě větší disciplíny je potřeba k jejich opakovanému a soustavnému naplňovaní. Vybudovat v týmu nebo ve firmě kulturu realizace znamená na všech úrovních pevně zakotvit čtyři základní disciplíny. Každý zaměstnanec, lídr i tým si musí osvojit jednotný přístup. Výzva

Úkol manažera: jasné cíle a proces jejich realizace
na všech úrovních organizace

Výzkum FranklinCovey ukázal, že realizace selhává ze čtyř hlavních důvodů:

004965_05_043011_orez1. Manažeři a jejich týmy neznají nebo jasně nechápou cíl.

Pouze 15 % zaměstnanců skutečně zná nejdůležitější cíle své organizace. Buď cíle nemají, nebo jich mají příliš mnoho.

2. Nevědí, co mají dělat pro dosažení cíle.

Nestačí cíl znát, důležité je vědět, co dělat pro jeho naplnění. Lidé nevědí, jaké aktivity mají největší dopad na dosažení cíle.  

3. Nesledují průběžné výsledky.

Většina pracovníků nezná klíčové ukazatele úspěchu a nesleduje a nezaznamenává kroky, které vedou k naplnění cíle.

4. Lidé si vzájemně nezodpovídají.

Bez skládání účtů se zodpovědnost vytrácí. Méně než 10 % zaměstnanců se alespoň jednou měsíčně setkává se svým manažerem, aby diskutovali o pokroku při naplňování cílů.Analyzér 80_20
80 % výsledku zařídí 20 % vašich aktivit. 
Soustředíte se na ty správné?

Stáhněte si nástroj Analýza činností 80/20,
pomůže vám vnést do procesů více strategie
a zvýšit úspěšnost při dosahování výsledků.Řešení

Zavedení procesu 4 disciplíny realizace

Díky tomuto celofiremnímu transformačnímu procesu si osvojíte způsoby chování nezbytné k opakovanému naplňování nejdůležitějších cílů organizace. Vedoucí pracovníci i řadoví zaměstnanci budou schopni rozpoznat
a realizovat nejvyšší priority organizace. 

 

Proces 4 disciplín realizace zahrnuje tyto kroky:
 1. Zaměřujte se na to skutečně nejdůležitější
 2. Definujte opatření vedoucí k cíli
 3. Udržujte motivující scoreboard
 4. Vytvořte systém vzájemné zodpovědnosti

FotkyFoto_10971500_S_orez
Přečtete si:
články k tématu realizace cílů
 

Více o procesu

„Kdykoli se většina lidí po většinu času,
chová určitým způsobem, není problém v lidech, 
ale v systému.“

– WILLIAM EDWARDS DEMING 

Výsledek

Kultura realizace napříč celou firmou

Smyslem zavedení 4 disciplín realizace ve firmě je naučit manažery pomáhat jejich týmům realizovat priority uprostřed každodenního kolotoče. U mnoha organizací jsme si ověřili, že místo toho, abychom s procesem 4 disciplíny realizace seznámili jen lídry, je mnohem účinnější, když je „naučíme učit“ tento proces jejich týmy. Díky tomu si jej osvojí do mnohem větší hloubky a výsledky jsou často transformační. 

Zavedení procesu 4 disciplíny realizace přináší tyto výsledky:

 • Skokové zvýšení schopnosti realizovat stanovené cíle díky trvalému odstranění překážek realizace.
 • Stanovení priorit a koncentrace na několik málo skutečně nejdůležitějších cílů.
 • Systematický přenos cílů na nižší úrovně a delegace výsledků na tu vyšší, při zachování vzájemných souvislostí.

 

 • Podpora týmové spolupráce prostřednictvím jednoduchého systému vzájemné zodpovědnosti.
 • Aktivní zapojení jednotlivců na všech úrovních.
 • Zvyšování motivovanosti lidí, protože každý chápe, co musí dělat, aby přispěl k naplnění nejdůležitějších cílů organizace.
 • Rozvoj osobní efektivity jednotlivců.

„Zaměřili jsme se na snížení chybovosti jako na nejdůležitější cíl. Ten jsme rozpracovali na konkrétní aktivity, za které již byli zodpovědní jednotliví manažeři i řadoví pracovníci. Klíčové bylo přenést zodpovědnost na každého zaměstnance a zapojit jej do společné hry. Podařilo se nám vybudit lidi k aktivní účasti, která předčila naše očekávání.“ 

  DAVID ŠAFAŘÍK, jednatel společnosti ELFETEX

Přečtěte si případovou studii

Forma dodání

Implementace procesu 4 disciplín realizace je možná na úrovni celé organizace či divize, týmu za účelem zlepšení jeho výkonnosti i v rovině osobního rozvoje jednotlivců.

Nabídku připravíme na základě vašich požadavků. 

Aktuální termíny pro veřejnost

Nyní neplánujeme žádná školení. V případě zájmu, nám napište.