0

4 disciplíny realizace

Proces dosahování klíčových obchodních cílů

Opakované naplňování strategických cílů vyžaduje,
aby si každý zaměstnanec, lídr i tým osvojili jednotný přístup.

Vybudujte kulturu realizace, která vám umožní úspěšně dokončovat strategie v co nejkratším čase, zvyšovat angažovanost manažerů i týmů a dosahovat výjimečných výsledků – a to nejen dnes, ale díky přijetí nových návyků i v budoucnu. 

 

 

Realizace

newspeechPřekážky úspěšné realizace 

Pouze 15 % zaměstnanců skutečně zná klíčové  cíle své organizace a méně než 10 % se jich alespoň jednou měsíčně setkává se svým manažerem, aby diskutovali o pokroku při jejich naplňování.

VÝZKUM FRANKLINCOVEY

 
VÝZVA

Více než 80 % strategií ve firmách končí neúspěchem.
Co můžete udělat pro to, aby i ty vaše nebyly mezi nimi?

V rámci spolupráce se stovkami firem a tisícovkami týmů jsme zjistili, že realizace selhává ze čtyř hlavních důvodů:
 • Manažeři a jejich týmy neznají nebo jasně nechápou cíl. Buďto cíle nemají, nebo jich mají příliš mnoho.
 • Nevědí, co mají dělat pro dosažení cíle. Lidé si nejsou jistí, jaké aktivity mají na dosažení cíle největší dopad.
 • Nesledují průběžné výsledky. Většina pracovníků nezná klíčové ukazatele úspěchu a nesleduje ani nezaznamenává kroky vedoucí k naplnění cíle.
 • Lidé si nejsou vzájemně zodpovědní.

4DX kniha

Kniha 4 disciplíny realizace 

S metodikou 4 disciplín realizace se můžete seznámit také v praktické stejnojmenné publikaci. Kniha pojednává o tom,
co ve firmách rozhoduje o úspěšném naplnění strategií a cílů a jak postupovat, abychom vytyčených cílů dosahovali nikoli jednou, ale znovu a znovu.

 Více o knize 


 
ŘEŠENÍ

Jednoduchá a opakovatelná metodika, jak realizovat nejdůležitější strategické priority každodennímu kolotoči navzdory 

Proces 4 disciplín realizace není teoretický nástroj. Představuje nový způsob myšlení a práce, které vám umožní dosahovat skutečně průlomových výsledků, a to i v případě, kdy realizace strategie vyžaduje významnou změnu chování lidí.

1
Zaměřujte se na to skutečně nejdůležitější

2
Definujte opatření vedoucí k cíli

3
Udržujte motivující scoreboard

4
Vytvořte systém vzájemné zodpovědnosti

Více o procesu

 
Elfetex

citaceČtvrtinová chybovost, nulové ztráty

„Zaměřili jsme se na snížení chybovosti jako na nejdůležitější cíl, který jsme rozpracovali na konkrétní aktivity. Klíčové bylo přenést zodpovědnost za tyto aktivity na manažery a dále na řadové zaměstnance a tím je zapojit do společné hry. Jejich aktivní účast předčila naše očekávání.“

DAVID ŠAFAŘÍK, ELFETEX, případová studie

 
DOPADY

Manažeři se naučí pomáhat svým týmům realizovat priority uprostřed každodenního kolotoče. 

Cílem procesu je, aby manažeři do hloubky pochopili a převzali přístup, jak realizaovat strategické cíle, a dokázali poznatky přenášet do svých týmů
a společně je uplatňovat v praxi. 

Zavedení procesu 4 disciplíny realizace přináší tyto výsledky:
 • Skokové zvýšení schopnosti realizovat stanovené cíle díky trvalému odstranění překážek.
 • Stanovení priorit a koncentrace na několik málo skutečně nejdůležitějších cílů.
 • Systematický přenos cílů na nižší úrovně a delegace výsledků na tu vyšší, při zachování vzájemných souvislostí.

 • Podpora týmové spolupráce prostřednictvím jednoduchého systému vzájemné zodpovědnosti.
 • Aktivní zapojení jednotlivců na všech úrovních.
 • Zvyšování motivovanosti lidí, protože každý chápe, co má dělat, aby přispěl k naplnění nejdůležitějších cílů organizace.
 • Rozvoj osobní efektivity jednotlivců. 

MOŽNOSTI DODÁNÍ

Prezentace 4DX

Bezplatné 60minutové setkání (také on-line)

Cesta ke spolehlivé realizaci může začít nezávazným setkáním, díky němuž získáte bezplatnou analýzu
a doporučení, jak zlepšit realizaci strategie a cílů vaší společnosti.


KONTAKTUJTE NÁS

4DX OS

On-line nástroj 4DX 

OS 4DX je nástroj pro lídry, kteří ve svém týmu zavádí 4 disciplíny realizace. Jeho používání umožní všem členům týmu spravovat vlastní cíle. Manažeři mohou průběžně sledovat výkonnost svých skupin a plnění klíčových cílů.

VÍCE

Implementace 4DX ve firmě

Certifikace manažerů a implementace ve firmě

Zavedení 4 disciplín realizace je vhodné jak na úrovni celé firmy, tak v týmu za účelem zlepšení jeho výkonnosti i v rovině osobního rozvoje jednotlivců. Nabídku vám připravíme na vyžádání. 

KONTAKTUJTE NÁS4 DISCIPLÍNY REALIZACE JSOU SOUČÁSTÍ LICENCE FRANKLINCOVEY

Řešení vám rádi představíme a poskytneme časově omezený přístup do portálu

All Access Pass