0

Budování důvěry

Důvěra jako motor výkonnosti organizace

NÁŠ PŘÍSTUP

Proč na důvěře záleží

Důvěra nepředstavuje jen měkkou dovednost, ale pragmatickou, ekonomickou a rozhodující výhodu, kterou si může vaše organizace osvojit. Pro důvěru hovoří i pádné obchodní argumenty a výzkumy: 
10% nárůst důvěry má na spokojenost zaměstnanců stejný dopad jako 36% zvýšení platu.


Týmy a organizace, ve kterých panuje důvěra, jsou výrazně výkonnější než ty, kde si lidé moc nedůvěřují. Důvěra má zásadní vliv na zapojení lidí a každý lídr ví, že angažovaní zaměstnanci jsou primárním předpokladem pro dosažení výsledků.

 


Programy Speed of Trust pomáhají organizacím lépe se vyrovnávat se změnami a budovat vysoce výkonné týmy plné aktivních, spolupracujících, inovativně smýšlejících a nadšených lidí.

Low Enagagement_1Přečtěte si článek: Nízké zapojení lidí
jako indikátor chybějící důvěry ve firmě

„Důvěra je jako vzduch, který dýcháme.
Když kolem nás je, nikdo si jí nevšímá.
Když není, všimne si toho každý.“

– WARREN BUFFETT
Investor a filantrop


JAK VÁM POMŮŽEME POMOCI

Zvýšením důvěry posílíte firemní kulturu, zapojení i výkonnost
a snížíte náklady

Programy zaměřené na důvěru pomáhají týmům a organizacím v těchto oblastech:
Spolupráce

Posilujete firemní kulturu založenou na důvěře, jež se vyznačuje vysokým zapojením lidí, motivací a lepší spoluprací.

Snižování nákladů

S rostoucí důvěrou se napříč celou organizací zvyšuje rychlost a snižují náklady.

Výkonnost

Rozvíjíte vysoce výkonné inovativní týmy, které přebírají odpovědnost za své výsledky.

Transformační proces

Z dobrých manažerů se stanou skvělí lídři.


Přečtěte si: Budování výjimečné kultury − inspirujte k důvěře ŘEŠENÍ

Důvěra zcela mění způsoby, jakými lidé spolupracují

Leading at the Speed of Trust

Program pro manažery zaměřený na posilování důvěry v týmech 

Leading at the Speed of Trust
Leading at the Speed of Trust Zjistit více

Speed of Trust – základy

Seminář se věnuje zvyšování osobní důvěryhodnosti a důvěry ve vztazích na pracovišti

Speed of Trust – základy
Speed of Trust – základy Zjistit více