0

Řešení

Jaké jsou vaše výzvy? Hledáte způsoby, jak zvýšit zapojení a zlepšit komunikaci lidí v týmu nebo v celé organizaci?Jak se napříč firmou sladit, zaměřit na společné cíle a být výkonnější? Jak změnit chování zaměstnanců či vědomě vytvářet jedinečnou firemní kulturu? Seznamte se s naším přístupem a vyberte si řešení, které vám vyhovuje.

 

Rozvoj lídrů a leadershipROZVOJ LÍDRŮ A LEADERSHIP

Rozhodující konkurenční výhodou každé společnosti je její firemní kultura. Svým chováním ji utvářejí lídři na všech úrovních, včetně manažerů v první linii. Naše programy rozvoje lídrů jsou založeny na nadčasových principech a na všech úrovních managementu se zaměřují na rozvoj charakteru a budování kompetencí nezbytných k vedení sebe sama i druhých lidí.

4 základní role leadershipu
6 klíčových kompetencí pro vedení týmu
7 návyků skutečně efektivních lidí
7 návyků – základy
7 návyků pro manažery 
Implementace 7 návyků v organizaci
Jak pracovat s mileniály

  

Realizace strategických cílů

 

REALIZACE STRATEGICKÝCH CÍLŮ

Pro většinu lídrů není problém stanovit skvělé strategie a návazné cíle, ale je obtížné se na ně soustředit, systematicky a opakovaně je naplňovat uprostřed kolotoče každodenních povinností.  Zavedením procesu 4 disciplíny realizace a osvojením si principů realizace dokážou vedoucí pracovníci i řadoví zaměstnanci definovat klíčové cíle svých týmů a přijmout zodpovědnost za jejich plnění.

4 disciplíny realizace
Operační systém 4 disciplíny realizace

 

 

 

Zvyšování produktivity

 

ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY

Změna povahy práce v 21. století, záplava informací, překrývající se projekty − to vše snižuje schopnost lidí zaměřit se na podstatné věci a dotahovat je do konce. V oblasti produktivity rozvíjíme dovednosti, které jednotlivcům a týmům umožňují rozlišovat skutečné priority, soustředit se na ně, pracovat se stresem a vyhnout se vyhoření, efektivně komunikovat a realizovat středně velké i každodenní projekty.

5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu
Základy úspěšného řízení projektů
Prezentační výhoda

 

 

 

Budování důvěryBUDOVÁNÍ DŮVĚRY

Důvěra nepředstavuje jen měkkou dovednost, ale pragmatickou, ekonomickou a rozhodující výhodu, kterou si může vaše organizace osvojit. Úroveň důvěry ve společnosti zásadně ovlivňuje angažovanost zaměstnanců a vysoká míra důvěry má prokazatelný vliv na ekonomické výsledky – organizace dosahují výsledků rychleji a s nižšími náklady. Seznámíme vás se způsoby, jak důvěru v organizaci systematicky budovat v rovině osobní, na úrovni týmů i celé organizace.

Leading at the Speed of Trust
Speed of Trust – základy

 

 

 

Zvyšování prodejní výkonnosti

ZVYŠOVÁNÍ PRODEJNÍ VÝKONNOSTI

Metodika Helping Clients Succeed je založena na principu pomoci klientovi uspět a je základem pro budování dlouhodobých obchodních vztahů. Mění způsoby myšlení obchodníků i styl prodeje a procesy posouvá více ke konzultativní práci. Lídrům umožňuje rozvíjet obchodní týmy po osobní i profesní stránce, což vede ke zvyšování motivace, výkonnosti a k dosahování prodejních cílů.

Naplňte svůj obchodní plán
Ohodnoťte své obchodní příležitosti
Uzavřete obchod

 

 

 

Věrnost zákazníků

 

VĚRNOST ZÁKAZNÍKŮ

Úspěšné firmy si zakládají na tom, aby poskytovaly svým zákazníkům vynikající služby – je to jejich konkurenční výhoda, díky níž se k nim klienti vracejí. Spokojenost zákazníků je totiž ze 70 % vytvářena přístupem obsluhujícího personálu. Pomáháme vedoucím pracovníkům obsluhy inspirovat, vyškolit a vést podřízené k tomu, aby si dokázali získat sympatie co největšího počtu zákazníků. Připravujeme také nástroje pro měření loajality a zapojení zaměstnanců, jež mají přímý dopad na úroveň zákaznického servisu. 

Leading Customer Loyalty
Měření spokojenosti zákazníků a zaměstnanců (připravujeme)

 

 

 

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

Proces I ve mně je lídr zavádí principy efektivity a osobního vedení do školského prostředí. Program je akreditovaný MŠMT a je určen pro všechny pracovníky škol.

I ve mně je lídr