0

Realizace

Znají lidé na všech úrovních ve firmě ty nejdůležitější cíle?

Výzkum FranklinCovey ukazuje, že pouze 15 % zaměstnanců skutečně zná nejdůležitější cíle své organizace. Neznalost cílů je jedním z důvodů, proč realizace strategií selhává. 

Pro většinu firem (až 70 %) není problém stanovit skvělou strategii, ale je obtížné tuto strategii beze zbytku naplnit. Nedostatečně jasné a komunikované klíčové cíle, neurčitá měřítka úspěchu a nízká úroveň zodpovědnosti − to jsou hlavní důvody neschopnosti dovést úkoly do konce.

 
 

Řešení

Program 4 disciplíny realizace pomáhá definovat a sladit priority, zaměřit se na to nejdůležitější a trvale zapojit lidi na všech úrovních. Umožňuje tak opakovaně naplňovat klíčové cíle a dosahovat mimořádných výsledků. Jeho dalším přínosem je vysoká zodpovědnost manažerů i výkonných pracovníků, stabilizace týmů, skutečné využití potenciálu lidí a výchova budoucích lídrů.

Díky programu 4 disciplíny realizace jsme pomohli našim klientům dosáhnout například těchto cílů:

  • zvýšit produktivitu
  • snížit náklady
  • zrychlit procesy
  • zvýšit obrátkovost zásob
  • snížit počet reklamací 
  • snížit pohledávky
  • zefektivnit procesy

 

Absence jasných cílů a nepochopení smyslu práce týmů bývá často také otázkou nefungujícího vedení lidí. Podívejte se blíže na program Leadership.

Další programy