0

Důvěra

Víte, že nejúspěšnější firmy na světě jsou ty, ve kterých panuje vysoká míra důvěry?

Důvěra v organizaci zvyšuje zapojení i výkonnost lidí a usnadňuje dosahování klíčových cílů, zvyšuje rychlost a snižuje náklady. Nedůvěra přináší opak − vede ke snížení produktivity, zvyšování nákladů i k promarněným obchodním příležitostem.

Mezi nejčastější projevy nízké důvěry patří tyto problémy:

  • špatná komunikace v týmu
  • nesdílení informací
  • byrokracie, nárůst schvalovacích kroků
  • fluktuace
  • špatné vztahy s partnery a dodavateli
  • pasivní postoje zaměstnanců
  • nefungující systém poskytování a přijímání zpětné vazby

 

Programy FranklinCovey zaměřené na zvyšování důvěryhodnosti a budování důvěry:

Leading at the Speed of Trust− Jak posílit důvěru v týmu, a zvýšit tak výkonnost organizace

Speed of Trust: základy − Jak zvýšit svou důvěryhodnost a budovat důvěru ve vztazích


Další programy