0

Obeznámení s pořizováním audiovizuálního záznamu

Vážení hosté,

na našich Inspirativních setkáních pořizujeme fotografické záznamy a videozáznamy z průběhu akce a z těchto důvodů:

Naše vlastní zpětná vazba

Chceme se neustále zlepšovat a vytvářet pro Vás inspirativní prostředí s podnětnými, jasně a efektivně komunikovanými informacemi. Vyhodnocení našich prezentací nám pomáhá se na další setkání lépe připravit.

Marketingové účely

Fotografie či video sestřih z Inspirativních setkání mohou být použity jako propagační materiál, který bude publikován na našich webových stránkách, na sociálních sítích a našem kanálu YouTube.

Pořízené materiály slouží jen našim účelům, jiným způsobem je veřejně nesdílíme ani nepředáváme jiným stranám.

Pokud si výslovně nepřejete, abyste se ocitli na jakémkoli záběru z akce, prosíme, abyste o tom informovali kohokoli z organizátorů akce na místě při prezenci hostů. Budete usazeni na místo mimo záběr.

Děkujeme za pochopení a důvěru.