0
 MICROSOFT / 5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu

MICROSOFT / 5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu

29. listopadu 2017

Když se spojí důvěra, moderní technologie a zaměření všech zaměstnanců na priority.

Spojením nových technologií a programu 5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu a vytvořením flexibilního pracovního prostředí se ve švédské pobočce Microsoftu zvýšila produktivita zaměstnanců o 40 %. Lidé dosáhli větší spokojenosti i rovnováhy mezi osobním a pracovním životem.

V Microsoftu panuje vysoká míra důvěry a moderní technologie zde pochopitelně hrají významnou roli v efektivitě interních procesů a umožňují flexibilnější styl práce. Lidé přesto byli zavaleni úkoly, e-maily, termíny, takže se vedení společnosti rozhodlo vytvořit otevřené pracovní prostředí a současně poskytnout lidem nástroje a dovednosti, které jim pomohou sladit se v oblasti priorit a získat více času na to, co je skutečně důležité. Výsledkem je koncept nazvaný Nový svět práce.

 

Došlo ke změně pracovního prostředí na otevřený prostor – na flexibilní prostředí, které umožňuje různé typy činností, podporuje týmového ducha, inovativní myšlení a reflektuje skutečnost, že lidé pracují v podstatě odkudkoli a v kanceláři se nevídají každý den. Výsledkem je méně pevných pracovních stolů, více míst ke kreativní, či naopak koncepční činnosti nebo setkávání s týmem, zázemí pro interakci se zákazníky.

Díky programu 5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu si lidé osvojili dovednosti, které jim umožňují rozpoznat, co je důležité, co méně a věnovat se aktivitám s největším dopadem na jejich osobní i firemní výsledky. Dokážou se lépe rozhodovat, čemu věnují svůj čas, pozornost a energii, lépe plánují a snáze dosáhují svých cílů. Protože program absolvovali všichni zaměstnanci včetně vedení, mohou nyní hovořit společným jazykem, což přispívá k vytváření kultury produktivity, kdy jsou všichni zaměřeni na priority, neplýtvají časem svým ani druhých. To vše pozitivně ovlivňuje produktivitu práce jednotlivců i celé organizace.

Produktivita zaměstnanců vzrostla z 37 na 81 %. Program 5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu ve spojení s novými technologiemi a podmínkami pro flexibilní styl práce se staly platformou pro firemní kulturu produktivity.

Více o programu 5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu