0
LOGICA/ Leadership

LOGICA/ Leadership

2. října 2013

Díky Leadershipu jsou manažeři schopni jít po prioritách.

Logica 1Společnost Logica poskytuje firmám na celém světě konzultace a služby v oblasti IT. Klíčem k jejímu úspěchu jsou zaměstnanci, které považuje za své největší bohatství. 

Investice do lidí přitom tvoří hlavní předpoklad tohoto úspěchu. Společnost je podporuje v osobním růstu, prohlubování znalostí i rozšiřování profesních zkušeností. Právě díky tomu mohou zaměstnanci přinášet klientům inovativní nápady a profesionální služby. 

V České republice je Logica zastoupena od roku 1995. Již během prvních šesti let svého působení prokázala česká pobočka své mimořádné kvality a v roce 2001 byla vyhodnocena jako nejlepší národní pobočka společnosti. 

Od roku 2010 se součástí vzdělávání a rozvoje manažerů stal program Leadership společnosti FranklinCovey, kterého se během dvou let zúčastnilo už více než 50 řídících zaměstnanců Logicy.

Potřebujeme lídry se schopností inspirovat ostatní

„Tento program rozšířil standardní přístup manažerů k řešení každodenních i klíčových otázek o strategický pohled na firmu,“ hodnotí delivery manager Logicy Zdeněk Mengler. „Manažeři dnes lépe znají priority firmy, a tím i své vlastní, umí hledat cesty, jak si navzájem pomoci a dosáhnout tak celkových výsledků společnosti.“ Hlavním důvodem, proč se Logica pro program Leadership rozhodla, byl rozvoj schopností manažerů vést lidi ve svých týmech. Zlepšil ale i komunikaci uvnitř firmy, uzavírá Zdeněk Mengler.

„Potřebujeme mít na všech úrovních řízení lídry se schopností inspirovat a nadchnout ostatní pro dosahování pracovních úspěchů,“ zdůrazňuje HR manažerka Marie Švachová, podle níž je posilování role lídra jedním ze strategických cílů společnosti. „Pokud chceme dlouhodobě dosahovat firemních úspěchů, musíme umět optimálně využívat a rozvíjet potenciál všech našich zaměstnanců,“ dodává Marie Švachová. 

Hlavní přínos programu Leadership pro společnost vidí v tom, že umožňuje zaměstnancům stavět na tom, v čem jsou dobří, a zároveň jim pomáhá rozvíjet přesně ty dovednosti, které potřebují. Oceňuje i hodnocení formou 360° zpětné vazby, které je součástí programu. „Manažeři tak získali možnost lépe poznat úroveň svých schopností, a především možnost lépe poznat sami sebe,“ doplňuje Marie Švachová.

Zakladatel moderního managementu Peter Drucker řekl, že narozdíl od 20. století, kdy nejcennějším aktivem podniků bylo jejich výrobní zařízení, se jím ve 21. století stanou jejich znalostní pracovníci a jejich produktivita. Pokud mají lidé na vedoucích pozicích dosahovat výjimečných výsledků, potřebují rozumět podstatnému rozdílu mezi řízením a vedením, a zároveň zvládat zvyšující se nároky, které přináší konkurenční prostředí.

“Od lidí se dnes očekává, že budou mít schopnost odolávat tlaku, pracovat efektivněji, umět si dobře zorganizovat práci a nadprůměrně komunikovat. Rozvojové programy FranklinCovey našim manažerům pomáhají, jak v tomto prostředí uspět,” uzavírá Marie Švachová.

Co říkají manažeři - absolventi programu

“Velmi strukturovaný a přitom přirozený program.”
“Výtečný mix přednášek, cvičení a videí.”
“Komplexní, vysoce kvalifikovaný a profesionální pohled na problematiku.”
“Velmi dobrá vazba na mou práci.”
“Bezprostřední a interaktivní přístup; smysluplné a ucelené podání.”
“Důraz na základní morální ctnosti - důvěra, pokora, smysluplnost, empatie...”
“Seminář mě velmi příjemně překvapil a pozitivně motivoval.”