0
INFORMATICA/ Jhana

INFORMATICA/ Jhana

1. března 2019

Rozvoj začínajících lídrů přináší konkurenční výhodu.

Informatica je nadnárodní společnost se sídlem v Kalifornii. Zabývá se vývojem softwaru pro zpracování dat. V roce 2003 využívalo její software v oblasti obchodní analytiky 79 % společností z Fortune 100. 

Konkurenční boj na tomto trhu spočívá v lákání a udržování špičkových zaměstnanců. Společnost Informatica považuje vysoce efektivní manažery za významnou konkurenční výhodu. Rozvoj nováčků ve vedoucích pozicích a týmových lídrů klíčovou je proto prioritou společnosti.

Dosavadní e-learningové programy ve společnosti Informatica nedosahovaly uspokojivého využívání. Obsah byl spíše obecnější, nezaměřoval se na potřeby čerstvých manažerů, obsluha nebyla ideální a nenabízel pohotové řešení. 

Aby tento nedostatek v rozvoji začínajících manažerů Informatica vyrovnala, sáhla po řešení Jhana. Umožnila přístup do tohoto informačně-vzdělávacího portálu všem lidem v ředitelské nebo nižší pozici, celkem tedy 450 manažerům. V první fázi se do projektu zapojilo i 60 personalistů a specialistů na učení a rozvoj.

Stáhnout případovou studii