0
HALTON / 5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu 

HALTON / 5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu 

29. listopadu 2017

Zaměření na činnosti, které jsou důležité a přispívají k naplnění společných cílů přineslo změnu kultury a měřitelné výsledky.

Společnost Halton implementovala do interních aktivit a procesů praktické postupy a nástroje programu 5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu, které jim pomáhají filtrovat důležité záležitosti od méně důležitých a přijímat správná rozhodnutí. Objem času, který lidé věnují důležitým věcem, se zvýšil o 30 %.

Společnost Halton vyrábí vzduchotechnické systémy a zařízení pro prostory náročné na větrání, jako jsou například ropné a plynové těžební věže nebo výletní lodě. Nabízí řešení vnitřního mikroklimatu pro veřejné i komerční kancelářské budovy, budovy určené pro zdravotní péči, laboratoře, hotely a profesionální kuchyně. Působí ve 33 zemích po celém světě, centrála je ve Finsku. 

Největší výzvou společnosti s pobočkami po celém světě bylo, aby se všichni dokázali soustředit na stejné cíle a priority. Hlavním cílem programu 5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu tedy bylo naučit vedení i zaměstnance odlišovat, které aktivity jsou nejdůležitější, které mají největší dopad a co je každodenní kolotoč. Výkonný ředitel společnosti Heikki Rinne šel příkladem, sám program 5 rozhodnutí učil a jak prohlašuje, bylo to pro něj nejefektivnější období.

 

Velmi důležitým přínosem byl pro společnost společný jazyk, který si díky programu jeho zaměstnanci osvojili. Vyjadřovat se pomocí výrazů typu kvadranty, role, velké kameny a štěrk − to pro organizaci s pobočkami po celém světě znamenalo významný krok ve společném zaměření. Další zásadní posun spočíval ve zvládnutí nástrojů programu Microsoft Outlook. Důležité bylo naučit se je využívat k usnadnění a zefektivnění každodenní práce, k plánování úkolů a nejen na e-maily.

Zaměření na to nejdůležitější se po programu zvýšilo a měření potvrdilo, že lidé tráví o 31 % více času důležitými (nikoli naléhavými) úkoly. K výraznému poklesu naopak došlo v ostatních kvadrantech, které nejsou tak důležité.

Díky společnému jazyku a neustálému soustředění na priority se ve společnosti dnes dokážou rychleji rozhodovat, rychleji se orientují a chápou situaci a rychleji na ni reagují. Většina poboček dosáhla zvýšení prodeje a společnost celkově vyhodnotila uplynulé období jako rekordní. Lidé jsou v práci spokojenější, věnují se důležitým věcem, což znamená dlouhodobý přínos pro celou společnost.

Více o programu 5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu