0
ELFETEX/ 4 disciplíny realizace

ELFETEX/ 4 disciplíny realizace

12. března 2014

Čtvrtinová chybovost, nulové ztráty. Začalo to vtažením lidí do hry.

ElfetexO několik milionů korun každoročně přicházela plzeňská společnost Elfetex, jeden z největších hráčů českého trhu ve velkoobchodním prodeji elektroinstalačního materiálu. Příčinou těchto ztrát byla chybovost při přípravě zboží k expedici.
 
„Jsme firma, která téměř z ničeho dosáhla za 20 let své existence obratu více než miliardy korun. V některých letech byl nárůst opravdu výrazný a předbíhal naše možnosti jej efektivně řídit. Jednou z oblastí, které jsme vnímali jako zdroj neefektivity, byl centrální sklad. Při expedici ze skladu, kde je okolo 10 000 položek, jsme se dlouhodobě potýkali s nekompletností zásilek, záměnami zboží, jeho špatným značením a nutností dohledávat zboží. Vysoká chybovost zvyšovala mzdové a přepravní náklady, způsobovala nespokojenost zákazníků a nepříjemnou atmosféru ve firmě,“ vysvětluje David Šafařík, jednatel společnosti, a dodává: „Když jsme ušlý zisk plynoucí z této neefektivity vyčíslili na několik milionů korun ročně, bylo zřejmé, že se musí něco změnit.“
 
V únoru 2009 se vedení Elfetexu dohodlo na spolupráci s partnery ze společnosti FranklinCovey a seznámilo se s principy programu 4 disciplíny realizace (4D). Tento program pomáhá firmám definovat nejdůležitější cíle, nalézt klíčové aktivity, jež povedou k jejich uskutečnění, a díky zapojení lidí, zodpovědnosti v týmech a disciplíně při realizaci zmíněných klíčových aktivit tyto cíle opravdu naplnit.
 
Rozhodli jsme se zaměřit na snížení chybovosti jako na nejdůležitější cíl. Tento cíl jsme rozpracovali na konkrétní aktivity, za které již byli zodpovědní jak jednotliví manažeři, tak i řadoví pracovníci. To bylo klíčové – přenést zodpovědnost na každého zaměstnance a zapojit jej do hry o společný cíl – snížení chybovosti. Poté jsme tyto aktivity i chybovost začali systematicky sledovat,“ říká David Šafařík a pokračuje: „Podařilo se nám vybudit zaměstnance k aktivní účasti, která předčila naše očekávání.“
 
Hmatatelné výsledky se pak dostavily relativně rychle:
  • Snížení chybovosti při expedici zakázek ze 40 za týden na méně než 10 za týden (tedy na čtvrtinu původní hodnoty)
  • Snížení hodnoty nenalezeného (ztraceného zboží) na nulu z původní hodnoty cca 1,5 mil. korun ročně
Systematické soustředění na jeden cíl při zapojení celého týmu přineslo i zajímavé vedlejší efekty – zlepšila se komunikace a vztahy s ostatními částmi firmy, zvýšila se motivace a spokojenost zaměstnanců. „Dřív jsme měli v oddělení skladu vysokou fluktuaci, teď se tým podařilo stabilizovat,“ doplňuje Pavel Sporka, vedoucí logistiky. Všechno ale podle něj nešlo úplně hladce – asi největším problémem bylo ve víru každodenních běžných povinností a operativních úkolů udržet soustředění na cíl. Lidé však pochopili, že díky malým změnám chování lze dosáhnout velmi výrazných výsledků. Chybovost se stabilizovala na nízké úrovni, což otevřelo cestu k dalšímu zlepšování produktivity v expedici zakázek.
 
Program 4 disciplíny realizace nám ukázal, jak lze disciplinovaným úsilím a aktivním zapojením zaměstnanců uskutečnit důležitý cíl. Zároveň nám ukázal cestu, kudy pokračovat v budování firemní kultury. Změnilo se myšlení managementu, a tedy i způsob, jak zacházet s firmou,“ říká David Šafařík. „Příprava zboží a kvalita dodávek se posunula o úroveň výš,“ uzavírá Pavel Sporka.
 

Více o programu 4 disciplíny realizace