0
AV MEDIA/ 7 návyků jako základ firemní kultury

AV MEDIA/ 7 návyků jako základ firemní kultury

15. května 2013

„Když jsme se rozrůstali, stáli jsme před otázkou, kde se inspirovat, jak začít pracovat s lidmi jinak,“ říká lídr firmy, předseda představenstva David Lesch.

AV MEDIA 2Zaujaly ho myšlenky Stephena Coveyho z knihy „7 návyků skutečně efektivních lidí“. „Uvědomil jsem si, že nejdřív musím změnit sebe a podívat se na vlastní hodnoty a postoje, a teprve poté mohu dobře využít vliv na ostatní,“ říká David Lesch.

Společnost AV MEDIA  dnes úspěšně působí na trhu audiovizuálních technologií již více než 25 let a je lídrem v tomto oboru. Dodává AV řešení pro zákazníky z oblasti školství, veřejné správy, kultury a komerční sféry i řešení pro pořadatele konferencí, kongresy, show a podobné akce. 

„K 7 návykům jsem se dostal nadvakrát. Poprvé mi anglickou verzi půjčil kamarád kolem roku 1995. Tenkrát jsem si ji prošel a odložil. 7 návyků mi přišlo jako souhrn pravidel, která jsou tak jasná a známá, že není třeba se jimi více zabývat,“ říká David Lesch o návycích, které sám Covey označuje za „práci na celý život“. O osm let později je znovuobjevil i David Lesch.

AV MEDIA měla tehdy přes 100 zaměstnanců, obrat se blížil půl miliardě korun.“Tenkrát mě to oslovilo jako perfektní souhrn návyků, kterými se manažer má řídit. 7 návyků připomíná, abychom byli proaktivní a věnovali se našemu  okruhu vlivu, vždy mysleli na výsledek a soustředili se na to, co je důležité. Vynikající kompas pro každého manažera,“ říká David Lesch.

Od roku 2004 se semináře 7 Návyků zúčastnilo 30 zaměstnanců z řad týmových lídrů, junior manažerů a specialistů s vysokým potenciálem pro vedení lidí. „Byla to pro ně první školení, která pracují na principu souladu práce a osobního života, nikoli odděleně,“ říká personální manažerka Monika Fenyková. „Jejich největší dopad vidím ve vyšší ochotě pomoci k dosažení lepších výsledků svým kolegům, nejen sám sobě, tudíž ve větší kolektivní odpovědnosti a týmové spolupráci. Ve vyšší ochotě přijmout změny, schopnosti zaměřit se na nejdůležitější nebo daleko rychlejším dosahování synergie při společných projektech,“ vyjmenovává Monika Fenyková.

S přispěním těchto zaměstnanců AV MEDIA formulovala své hodnoty i poslání. „Sdílených hodnot využíváme při zaměřování na důležité a správné cíle, řešení nestandardních nebo jinak obtížných situací, při rozhodování o investicích,“ říká Monika Fenyková.

orez4

AV MEDIA  již 7 let využívá dotazník xQ, kterým u zaměstnanců zjišťuje loajalitu a klima ve firmě. Loni se jí podařilo dosáhnout toho, že poslání a hodnoty firmy zná 90,1 % zaměstnanců, kteří navíc vnímají jako důležité, že firma se řídí svými cíli, vizí a hodnotami. 

Jedním z těch, kteří školením prošli, je vedoucí brněnské pobočky Tomáš Uherek. „Coveyho návyky se řídí celá firma - od managementu po posledního člověka. Ať majitel nebo technik, každý se s tím v nějaké podobě setkal,“ říká. Jako výhodu cítí to, že firmě tato filozofie přináší jasná pravidla hlavně v dobách, kdy není konjunktura. „Tehdy je to velká výhoda – pomůže vám to v rozhodování, jakou cestou jít, firma zná svůj směr,“ uzavírá Tomáš Uherek.

Později se lidé z managementu AV MEDIA zapojili i do programu 4 Disciplíny realizace, který podle Moniky Fenykové pomohl firmě naučit vedoucí zaměstnance jasně a srozumitelně stanovovat cíle a zapojit své kolegy do jejich realizace. „Nejzásadnější změnou jsme prošli po absolvování programu Leadership s FranklinCovey, na kterém jsme se naučili stanovovat orientaci na nejdůležitější cíle, zapojovat zaměstnance a nastavovat správné aktivity k jejich dosažení,“ zdůrazňuje Monika Fenyková.

Využití těchto nástrojů zvýraznilo ekonomické výsledky společnosti, která tak dál investuje do práce s lidmi. „Umožňuje nám to pracovat s jejich potenciálem i talentem a přispívat k výsledkům firmy, ale i pomáhat lidem k zodpovědnějšímu přístupu v jejich pracovním i osobním životě,“ říká manažerka. Zaměstnancům je dnes podle ní zřejmější, že jejich práce hraje v  životě společnosti svou roli. „Proces zavádění těchto změn a jejich udržení v chodu vnímáme jako nikdy nekončící,“ uzavírá Monika Fenyková.

Více o programu 7 návyků skutečně efektivních lidí