0

Průzkum xQ

"Průzkum xQ" - průzkum schopnosti realizace

Nejčastějším rozdílem mezi firmou a jejími konkurenty je v dnešní době schopnost realizace. - Ram Charam 

Jak se vám daří realizovat klíčové priority?

Společnost FranklinCovey vyvinula měřítko - tzv. kvocient realizace (hodnota xQ), které hodnotí schopnost organizace efektivně realizovat nejdůležitější cíle. V rámci našich poradenských služeb tak dokážeme změřit, jak efektivně vaše organizace naplňuje své klíčové priority a pomůžeme vám určit správné kroky k odstranění rozporu mezi vytyčenou strategií a jejím uskutečněním. Vedle finančních ukazatelů je kvocient realizace xQ tím nejdůležitějším měřítkem, které by vedoucí pracovníci měli sledovat.

Průzkum xQ je ve formě on-line dotazníku a jeho vyplnění netrvá déle než 15 minut. Průzkum je zcela anonymní - výsledkem jsou úhrnné, a nikoli individuální údaje. Dotazník obsahuje 27 otázek - dle potřeby klienta mohou být přidány další.

Postup

 • Práce s klientem, určení fremních priorit, cílů a rozsahu průzkumu.
 • Klient zajistí průzkumu interní podporu a účast. 
 • Vypracování podrobné zprávy xQ, obsahující grafy a výsledky jak na úrovni celé organizace, tak na úrovni jednotlivých pracovních jednotek či týmů.
 • Závěrečný rozbor schopnosti realizace a návaznost výsledných hodnot na výkon.
 • Průzkum je možné zopakovat, aby se zjistilo, jak se výsledné hodnoty změnily a ve kterých oblastech bylo dosaženo zlepšení. V zájmu trvalého zlepšování výkonu se proces pravidelně opakuje.

Výsledná zpráva průzkumu xQ

Výsledná zpráva průzkumu xQ určí oblasti, kde jsou podmínky k realizaci dobré a oblasti vyžadující zlepšení. Na základě výsledku je vypracován plán na zvýšení schopnosti týmu či celé organizace realizovat cíle. Hodnota xQ se určuje v rozmezí 0 – 100, přičemž 100 znamená, že každý je plně zaměřený na cíl a dokonale jej realizuje. Naopak např. průměrná hodnota xQ ukazuje, že organizace je pouze částečně zaměřená na své nejdůležitější cíle a jen částečně je realizuje. Podívejte se na ukázku zkrácené výsledné zprávy xQ

Přínosy zpracování průzkumu xQ

 • Určíte nejdůležitější firemní priority.
 • Zjistíte, zda vaši pracovníci tyto priority znají a zda:
  - se pro ně angažují, 
  - vědí, co mají dělat na jejich podporu,
  - disciplinovaně pracují na jejich naplnění
  - spolupracují při plnění společných cílů.
 • Na základě výsledku naplánujete účinná opatření na zlepšení úrovně realizace 
                                                

Průzkum a zpráva xQ je velmi účinný nástroj, jenž vychází z prověřených principů řízení a kterým se zjišťuje úroveň realizace firemních priorit a schopnost organizace uspět při plnění nejdůležitějších cílů. Pro trvalé zlepšení realizační schopnosti doporučujeme využít konzultační program FranklinCovey 4 disciplíny realizace.