0

Případová studie Logica

Díky Leadershipu jsou manažeři schopni jít po prioritách


logica-35pct z orezu(1)Společnost Logica poskytuje firmám na celém světě konzultace a služby v oblasti informačních technologií. 

Klíčem k jejímu úspěchu jsou zaměstnanci, které považuje za své největší bohatství.

Investice do lidí přitom tvoří hlavní předpoklad tohoto úspěchu. Společnost Logica je podporuje v osobním růstu, prohlubování znalostí i rozšiřování profesních zkušeností. Právě díky tomu mohou zaměstnanci přinášet klientům inovativní nápady a profesionální služby. 

V České republice je Logica zastoupena od roku 1995. Již během prvních šesti let svého působení prokázala česká pobočka své mimořádné kvality a v roce 2001 byla vyhodnocena jako nejlepší národní pobočka společnosti. 

Od roku 2010 se součástí vzdělávání a rozvoje manažerů stal program Leadership společnosti FranklinCovey, kterého se během dvou let zúčastnilo už více než 50 řídících zaměstnanců Logicy.

Potřebujeme lídry se schopností inspirovat ostatní

„Tento program rozšířil standardní přístup manažerů k řešení každodenních i klíčových otázek o strategický pohled na firmu,“ hodnotí delivery manager Logicy Zdeněk Mengler. „Manažeři dnes lépe znají priority firmy, a tím i své vlastní, umí hledat cesty, jak si navzájem pomoci a dosáhnout tak celkových výsledků společnosti.“ Hlavním důvodem, proč se Logica pro program Leadership rozhodla, byl rozvoj schopností manažerů vést lidi ve svých týmech. Zlepšil ale i komunikaci uvnitř firmy, uzavírá Zdeněk Mengler.

„Potřebujeme mít na všech úrovních řízení lídry se schopností inspirovat a nadchnout ostatní pro dosahování pracovních úspěchů,“ zdůrazňuje HR manažerka Marie Švachová, podle níž je posilování role lídra jedním ze strategických cílů společnosti. „Pokud chceme dlouhodobě dosahovat firemních úspěchů, musíme umět optimálně využívat a rozvíjet potenciál všech našich zaměstnanců,“ dodává Marie Švachová. 

Hlavní přínos programu Leadership pro společnost vidí v tom, že umožňuje zaměstnancům stavět na tom, v čem jsou dobří, a zároveň jim pomáhá rozvíjet přesně ty dovednosti, které potřebují. Oceňuje i hodnocení formou 360° zpětné vazby, které je součástí programu. „Manažeři tak získali možnost lépe poznat úroveň svých schopností, a především možnost lépe poznat sami sebe,“ doplňuje Marie Švachová.

Zakladatel moderního managementu Peter Drucker řekl, že narozdíl od 20. století, kdy nejcennějším aktivem podniků bylo jejich výrobní zařízení, se jím ve 21. století stanou jejich znalostní pracovníci a jejich produktivita. Pokud mají lidé na vedoucích pozicích dosahovat výjimečných výsledků, potřebují rozumět podstatnému rozdílu mezi řízením a vedením, a zároveň zvládat zvyšující se nároky, které přináší konkurenční prostředí.

“Od lidí se dnes očekává, že budou mít schopnost odolávat tlaku, pracovat efektivněji, umět si dobře zorganizovat práci a nadprůměrně komunikovat. Rozvojové programy FranklinCovey našim manažerům pomáhají, jak v tomto prostředí uspět,” uzavírá Marie Švachová.

Více o programu Leadership

Další případové studie > >

 

Co říkají manažeři - absolventi programu:

 

“Velmi strukturovaný a přitom přirozený program”

“Výtečný mix přednášek, cvičení a videí”

“Komplexní, vysoce kvalifikovaný a profesionální pohled na problematiku”

“Velmi dobrá vazba na mou práci”

“Bezprostřední a interaktivní přístup; smysluplné a ucelené podání”

“Důraz na základní morální ctnosti - důvěra, pokora, smysluplnost, empatie...”

“Seminář mě velmi příjemně překvapil a pozitivně motivoval”

 

FranklinCovey potřetí za sebou v top dvacítce firem školících leadership

SALT LAKE CITY – Společnost FranklinCovey byla v USA již třetí rok za sebou vybrána mezi prestižní dvacítku vzdělávacích firem, které svým klientům nabízejí programy zaměřené na leadership. “Společnost FranklinCovey se opět objevuje v Top 20 díky vynikající náplni svého programu Leadership a svému poslání rozvíjet lídry,” řekl Doug Harward, výkonný ředitel Training Industry, Inc. 

“Posláním FranklinCovey je rozvíjet lídry tak, aby byli schopni přinášet výsledky, ovšem  způsobem, který jejich firmám umožní dosahovat ještě lepších výsledků v budoucnu,” reagoval výkonný ředitel společnosti FranklinCovey Bob Whitman.

Společnost tak byla oceněna za jedinečný přínos ke vzdělávání klientů v této oblasti. Top 20 nejlepších firem zveřejnil vzdělávácí portál www.trainingindustry.com.

Ocenění byla udělena firmám, které prokázaly při školení leadershipu vynikající kvalitu a zkušenosti. Rozhodnutí padlo na základě řady kritérií, mezi nimiž byl např. vliv na rozvoj leadershipu, znalost tohoto oboru a jeho inovace, šíře nabízených programů, metody výuky nebo klientské portfolio.

Rozvojový program Leadership nabízí způsoby myšlení, dovednosti a nástroje, díky nimž jsou lídři schopni maximalizovat svůj výkon a které organizace ovlivní na všech úrovních.

FranklinCovey je globální konzultační a školicí společnost v oblasti vedení lidí. Kromě leadershipu se zaměřuje na schopnost firem realizovat klíčové cíle, rozvoj osobnosti a zvyšování efektivity jednotlivců i firem. Umožňuje tak lidem a organizacím dosahovat trvalých, výjimečných výsledků. 

Služeb společnosti využilo 90 procent společností z žebříčku Fortune 100, více než 75 procent firem z Fortune 500 a tisíce středních i malých firem. FranklinCovey má po celém světě 44 zastoupení, které poskytují služby ve 147 zemích.