0

Případová studie AV Media

7 návyků jako základ firemní kultury

Před dvěma lety (v roce 2009), kdy se v důsledku finanční krize řada firem potýkala s obtížemi, dosáhla společnost AV MEDIA 3% nárůstu obratu. Na letošní rok (20011) plánovala obrat 650 miliónů korun, ale překročila jej o celých 12 % - vyšplhal se tak na 730 miliónů Kč. Od doby, kdy se AV MEDIA propracovala do špičkové pozice v oblasti prodeje AV technologií na českém trhu, uplynulo sedm let. 

„Tehdy jsme stáli před otázkou, kde se inspirovat, jak začít pracovat s lidmi jinak,“ říká lídr firmy, předseda představenstva David Lesch. Zaujaly ho myšlenky Stephena Coveyho z knihy „7 návyků skutečně efektivních lidí“. „Uvědomil jsem si, že nejdřív musím změnit sebe a podívat se na vlastní hodnoty a postoje, a teprve poté mohu dobře využít vliv na ostatní,“ říká David Lesch.

„K 7 návykům jsem se dostal nadvakrát. Poprvé mi anglickou verzi půjčil kamarád kolem roku 1995. Tenkrát jsem si ji prošel a odložil. 7 návyků mi přišlo jako souhrn pravidel, která jsou tak jasná a známá, že není třeba se jimi více zabývat,“ říká David Lesch o návycích, které sám Covey označuje za „práci na celý život“. O osm let později je znovuobjevil i David Lesch.

 

AV_Media_skolaAV MEDIA měla tehdy přes 100 zaměstnanců, obrat se blížil půl miliardě korun. “Tenkrát mě to oslovilo jako perfektní souhrn návyků, kterými se manažer má řídit. Souhrn, který nám připomíná, abychom byli proaktivní a věnovali se našemu  okruhu vlivu, vždy mysleli na výsledek a soustředili se na to, co je důležité. Vynikající kompas pro každého manažera,“ říká David Lesch.

Od roku 2004 se semináře 7 Návyků zúčastnilo 30 zaměstnanců z řad týmových lídrů, junior manažerů a specialistů s vysokým potenciálem pro vedení lidí. „Byla to pro ně první školení, která pracují na principu souladu práce a osobního života, nikoli odděleně,“ říká personální manažerka Monika Fenyková. „Jejich největší dopad vidím ve vyšší ochotě pomoci k dosažení lepších výsledků svým kolegům, nejen sám sobě, tudíž ve větší kolektivní odpovědnosti a týmové spolupráci. Ve vyšší ochotě přijmout změny, schopnosti zaměřit se na nejdůležitější nebo daleko rychlejším dosahování synergie při společných projektech,“ vyjmenovává Monika Fenyková.

S přispěním těchto zaměstnanců AV MEDIA formulovala své hodnoty i poslání. „Sdílených hodnot využíváme při zaměřování na důležité a správné cíle, řešení nestandardních nebo jinak obtížných situací, při rozhodování o investicích,“ říká Monika Fenyková.

orez4

AV MEDIA  již 7 let využívá dotazník xQ, kterým u zaměstnanců zjišťuje loajalitu a klima ve firmě. Loni se jí podařilo dosáhnout toho, že poslání a hodnoty firmy zná 90,1 % zaměstnanců, kteří navíc vnímají jako důležité, že firma se řídí svými cíli, vizí a hodnotami.

Jedním z těch, kteří školením prošli, je vedoucí brněnské pobočky Tomáš Uherek. „Coveyho návyky se řídí celá firma - od managementu po posledního člověka. Ať majitel nebo technik, každý se s tím v nějaké podobě setkal,“ říká. Jako výhodu cítí to, že firmě tato filozofie přináší jasná pravidla hlavně v dobách, kdy není konjunktura. „Tehdy je to velká výhoda – pomůže vám to v rozhodování, jakou cestou jít, firma zná svůj směr,“ uzavírá Tomáš Uherek.

Později se lidé z managementu AV MEDIA zapojili i do programu 4 Disciplíny realizace, který podle Moniky Fenykové pomohl firmě naučit vedoucí zaměstnance jasně a srozumitelně stanovovat cíle a zapojit své kolegy do jejich realizace. „Nejzásadnější změnou jsme prošli po absolvování programu Leadership s FranklinCovey, na kterém jsme se naučili stanovovat orientaci na nejdůležitější cíle, zapojovat zaměstnance a nastavovat správné aktivity k jejich dosažení,“ zdůrazňuje Monika Fenyková.

Využití těchto nástrojů zvýraznilo ekonomické výsledky společnosti, která tak dál investuje do práce s lidmi. „Umožňuje nám to pracovat s jejich potenciálem i talentem a přispívat k výsledkům firmy, ale i pomáhat lidem k zodpovědnějšímu přístupu v jejich pracovním i osobním životě,“ říká manažerka. Zaměstnancům je dnes podle ní zřejmější, že jejich práce hraje v  životě společnosti svou roli. „Proces zavádění těchto změn a jejich udržení v chodu vnímáme jako nikdy nekončící,“ uzavírá Monika Fenyková.

Více o programu 7 návyků skutečně efektivních lidí

Další případové studie 

 

POHLED ZÁKAZNÍKA AV MEDIA - ředitele znojemské ZŠ Miloslava HUBATKY:


S firmou AV MEDIA jsem začal spolupracovat asi před osmi lety. Byla to právě tato firma, která v té době do českých škol začala zavádět nejnovější technologie, hlavně interaktivní tabule Smart Board. S nimi přicházel i nový styl výuky. Mnozí přirovnávali tyto novinky ve výuce k tak zásadním a významným  změnám, že snad neměly obdoby od reforem školství od dob Marie Terezie.

Nemusím říkat, že šlo o velkou výzvu a nelehký úkol. Změnit zaběhané zvyklosti a způsoby výuky znamenalo vstupovat na hodně tenký led. Od první chvíle na mě však zapůsobil způsob a styl přístupu firmy AV MEDIA k tomuto nelehkému úkolu.

Předně to byla odvaha, rozhodnost a aktivita, s jakou se do velkého projektu pustili. S podobnými vlastnostmi jsem se setkával i dříve. U jednotlivců. Ale nyní to bylo poprvé, kdy jsem zaznamenal něco podobného skutečně u celé firmy. Jejich nadšení a „dopřednost“ všech procesů byla tak nakažlivá, že získávali další a další partnery a spolupracovníky mezi školami.

Díky úzké spolupráci s vedením firmy, především s Ing. Davidem Leschem, jsem se brzy dostal k hlavní příčině jejich úspěchu – k systému a knize 7 návyků... Nemusím zdůrazňovat, že i mě tyto principy oslovily a začal jsem je aktivně využívat jak v osobním, tak i profesním životě.

Nemohu se nezmínit ještě o jednom aspektu. Pro mě nejdůležitějším. Je to morální a etický rozměr, který celý proces vzájemné spolupráce a realizace úkolů měl. Vysoká míra důvěry, spolehlivosti, ale i obětavosti byla vysoko nad běžným rámcem zvyklostí. Myslím, že to byly právě tyto faktory, které rozhodovaly o dosahování úspěchů a jejich udržitelnosti.

AV MEDIA se stala v České republice lídrem moderní interaktivní výuky. Nečekala na reformy shora, ale sama začala „kultivovat“ a „evangelizovat“ školní prostředí. Převzala iniciativu, získala důvěru a dosáhla úspěchu.

Mgr. Miloslav Hubatka
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo
Škola s programem pro rozvoj nadání a talentu dětí