0

4 disciplíny realizace

4 disciplíny realizace

Nic vám v životě nedá takovu sílu, jako soustředění veškeré energie na omezený počet cílů. - Nido Qubein 

Zaměřujete se na skutečně nejdůležitější cíle? Daří se vám realizovat strategie ve víru každodenního kolotoče?
 
Program FranklinCovey 4 disciplíny realizace představuje praktický manažerský nástroj, který pomáhá zaměřit se na několik málo nejdůležitějších cílů a vytvořit proces vedoucí k dosažení těchto cílů, a to opakovaně a systematicky.
 
Chcete-li se o programu dozvědět více, zveme vás na jeho neveřejnou ukázku. Dozvíte se, proč realizace strategií v tolika případech selhává, jakými změnami a procesy lze dlouhodobě dosahovat vytyčených cílů i jaké jsou poznatky z konkrétních projektů a zkušenosti ostatních firem.
 
Neveřejná představení programu 4 disciplíny realizace pravidelně připravujeme pro výkonné ředitele firem, účast je zdarma a je možná na základě rezervace – kontaktujte, prosím, našeho konzultanta Ondřeje Komance: 733 578 407, ondrej.komanec@franklincovey.cz.

 

Překážky realizace

Výzkum FranklinCovey ukázal, že realizace sehává ze čtyř hlavních důvodů:

1. Lidé neznají cíl. Pouze 15 % zaměstnanců skutečně zná nejdůležitější cíle své organizace.
2. Lidé nevědí, co mají dělat pro dosažení cíle. Nestačí cíl znát, důležité je vědět, co dělat pro jeho naplnění.
3. Lidé nesledují průběžné výsledky. Většina pracovníků nezná klíčové ukazatele úspěchu.
4. Lidé si nejsou vzájemně zodpovědní. Bez vzájemného skládání účtů se zodpovědnost vytrácí.

 

Řešení - "4 disciplíny realizace"

Překonání těchto překážek a proces zavedení kultury realizace ve firmě je náplní programu 4 disciplíny realizace. Součástí programu jsou interaktivní workshopy a nástroje, jejichž prostřednictvím pomáháme firmám zavést čtyři základní disciplíny:

1. Zaměřujte se na to skutečně nejdůležitější. Každému je naprosto jasné, které priority rozhodují o úspěchu, a považuje je i za své priority. 

2. Věnujte se aktivitám 80/20. Každý se soustředí na vybrané činnosti, které mají největší dopad na dosažení skutečně nejdůležitějších cílů.

3. Zaznamenávejte a sledujte ukazatele. Každý zná ukazatele úspěchu a v kterémkoli okamžiku ví, zda výsledky i aktivity odpovídají plánu.

4. Vytvořte systém vzájemné zodpovědnosti. Každý často a pravidelně skládá účty ze svých výsledků při plnění cílů.  

 

Přínosy zavedení procesu 4 disciplíny realizace:

  • Skokové zvýšení schopnosti realizovat stanovené cíle díky trvalému odstranění překážek realizace na všech úrovních organizace. 
  • Stanovení priorit a koncentrace na několik málo skutečně nejdůležitějších cílů. 
  • Systematický přenos cílů na nižší úrovně a přenos výsledků na vyšší úrovně, při zachování vzájemných souvislostí. 
  • Zviditelnění výkonnosti týmů i jednotlivců, což umožňuje její ocenění nebo vylepšení. 
  • Podpora týmové spolupráce prostřednictvím jednoduchého systému vzájemné zodpovědnosti. 
  • Rozvoj konstruktivních vztahů. 
  • Aktivní zapojení jednotlivců na všech úrovních. 
  • Zvyšování motivovanosti lidí na kterékoli organizační úrovni, protože každý chápe, co musí dělat, aby přispěl k naplnění nejdůležitějších cílů organizace. 
  • Rozvoj osobní efektivity jednotlivců. 
  • Vytvoření zpětných vazeb nezbytných pro dlouhodobý rozvoj organizace.

Před zavedením 4 disciplín realizace si můžete ověřit, jak efektivně vaše organizace realizuje vytyčené cíle a jak se zaměřuje na plnění klíčových priorit. Ve kterých oblastech jsou podmínky pro realizaci dobré a kde je nutno dosáhnout zlepšení? Změřte schopnost realizace vaší organizace prostřednictvím průzkumu xQ.