0

Kristýna Svátková

FranklinCovey neustále investuje do vylepšování vlastních řešení, takže je Kristýna při lokalizaci obsahu programů pro české a slovenské uživatele vždy o krok před námi. V roli lokalizační manažerky využívá své schopnosti vidět celek, současně se zaměřovat na detail a flexibilně reagovat na změny poptávky klientů po řešeních na míru.

Odvaha neznamená nemít obavy, ale překonat je.

působení ve FranklinCovey

Kristýna má na starosti lokalizaci a produkci materiálů pro účastníky našich programů. Spolupracuje s mateřskou společností v Americe a zajišťuje zejména překlady, korektury, grafiku, výrobu filmů a udržuje vše aktualizované. Práce s texty ji díky jejich hodnotnému obsahu těší stejně jako možnost zprostředkovávat ho klientům. Témata vzdělávání a osobního rozvoje jsou jí blízká, při práci využívá předchozích pracovních i životních zkušeností. Cení si skvělého kolektivu a atmosféry ve firmě, kde se cítí být přínosnou členkou týmu.

předchozí zkušenosti

Při studiu VŠ cestovala do anglicky mluvících zemí a složila státní zkoušky z angličtiny. Poté pracovala v manažerské pozici v bezpečnostní agentuře, kde zužitkovala své organizační schopnosti, které nezahálely ani během mateřské dovolené.

něco navíc o Kristýně

Kristýna je matkou, manželkou, dcerou, sestrou a kamarádkou a snaží se o rovnováhu v naplňování svých rolí. Zajímá se o život kolem sebe – o druhé, prostředí, politiku i kulturu. Má ráda klid, hory a slunce a také dobré lidi, dobré filmy a dobré jídlo. Učí se portugalsky a těší se ze života.