0
Client Partner Support

Josef Křížek

Josef rád pomáhá lidem a firmám, které stojí o rozvoj svých lidí. Baví ho s klienty diskutovat o firemních potřebách i problémech a hledat vhodná řešení, která jim pomohou dosahovat lepších výsledků. Těší ho, když mají zájem poznat blíže přístup FranklinCovey a způsob, jakým on pracuje.

„Ať se život zdá sebesložitější, vždycky zůstává něco, co můžeme dokázat a v čem uspět. Jestli se člověk vzdá, nezáleží na okolnostech, ale jen na něm samotném.“ 

Stephen Hawking

 

působení ve FranklinCovey

Josef se věnuje kontaktu s potenciálními klienty − organizuje konzultace ve firmách a zajišťuje účast na inspirativních setkáních FranklinCovey.

zkušenosti

Vzděláním a praxí je Josef sociální pracovník, ale má zkušenosti i z obchodních pozic. Jako sociální pracovník pracoval s neorganizovanou a rizikovou mládeží v nízkoprahovém klubu, v rodinném centru a v azylovém bydlení pro matky s dětmi. V Člověku v tísni a v Greenpeace působil jako fundraiser. Pro děti a dospělé pořádal zážitkové programy a skupinově-terapeutické programy zaměřené na rozvoj osobnosti.

osobní

Žije v Praze, kterou miluje. Ve volném čase se věnuje kung-fu, bubnování, četbě psychologické literatury a studiu psychoterapie.