0

Jak pracujeme

Řešení stavíme na univerzálních principech

foto_strom_ kořeny 7N_1

Principy – neměnná vodítka našeho jednání

Programy společnosti FranklinCovey vycházejí z nadčasových principů, které určují efektivnost veškerého lidského jednání. Naše řešení jsou podložena zkoumáním procesů úspěšných organizací, prověřena stovkami tisíc účastníků po celém světě i vlastními výzkumy. 

 

 

 
Programy světové úrovně

Při vytváření našich programů spolupracujeme s nejlepšími odborníky na vedení lidí a efektivitu, jako jsou Jack Welch, Ram Charan, Clayton Christensen nebo Stephen M. R. Covey, i s řadou expertů společnosti FranklinCovey. Čerpáme z myšlenek Stephena R. Coveyho.

 Jack-Welch    HBR_Charan-1    claychristensen    Stephen-Covey-2   srcUmožňujeme dosahovat trvalých změn a měřitelných výsledků

Cyklus Pochop-udělej-získejPřístup zevnitř ven

Základem naší filosofie je v prvé řadě osvojení nového způsobu uvažování a jednání a teprve následně výuka potřebných dovedností. Změna myšlení i chování otevírá nové cesty vedoucí k lepším, ale hlavně udržitelným výsledkům. 

 

 

7N materiály 2019_orez

 
 

Kvalitní výukové materiály

Všechny materiály pro účastníky – filmy vlastní produkce, implementační plány, manuály, karty, elektronické nástroje i mobilní aplikace – jsou navrženy tak, aby je učení bavilo, bylo nezapomenutelné a snadné při přenosu do praxe. 

 
 
 
 
Podpora při implementaci poznatků do reálné praxe

Účast na semináři je prvním krokem ke změně. Aby změna byla trvalá, je třeba si osvojit jiné způsoby myšlení a procvičovat nové, efektivnější jednání tak dlouho, až se z něj stane návyk. Součástí programů jsou proto implementační plány včetně řady užitečných materiálů na webových stránkách pro absolventy. K rozvojovým programům patří také realizační workshopy, kde si účastníci mohou vyměňovat zkušenosti se zaváděním nových poznatků do reálného života.foto_harmonohgram

Měřitelný přínos

Pomáháme vytvářet vhodné prostředí ve firmě. Následkem nedostatečného vedení a malé podpory účastníka semináře ze strany nadřízeného totiž klesá jeho motivace ke změně i pravděpodobnost, že získané kompetence skutečně uplatní. Ke stanovení konkrétních cílů a měření pokroků používáme 360° zpětnou vazbu nebo individuální hodnocení účastníků. Následně hodnotíme kvalitu každého semináře a spokojenost účastníků.

Usilujeme o to, abychom dokázali provázat naše působení s vašimi výsledky. Příklady dopadů na zvýšení produktivity, prodeje, kvality služeb, snížení nákladů, zrychlení procesů atd. naleznete v případových studiích.Při realizaci programů nabízíme variabilitu a flexibilitu

cq5dam.web.1280.1280Školení s externím nebo interním lektorem

Můžete si zvolit firemní nebo otevřený seminář vedený lektorem FranklinCovey, případně si nechat vyškolit vlastní trenéry. Způsoby dodání lze kombinovat a my jsme připraveni sestavit vám řešení na míru.

Systematický rozvoj zaměstnanců

Naprosto flexibilní a cenově efektivní řešení rozvoje v celé firmě vám poskytne roční obnovitelná licence All Access Pass. Vašim zaměstnancům umožní neomezený přístup k programům a nástrojům FranklinCovey kdykoli, kdekoli a v jakékoli formě.