0

V čem je program odlišný?

Hlavní důvody, proč program I ve mně je lídr funguje a přináší dlouhodobé pozitivní výsledky: 

Program funguje "zevnitř ven" - nejprve učitelé a pak žáci

Školy, které se rozhodnou realizovat program takového zaměření a rozsahu, musí – dříve než jej uvedou do života svých žáků a studentů – dostat na palubu učitele a zlepšit klima mezi zaměstnanci školy. Není možné očekávat změny u žáků, pokud se nezmění jejich učitelé. Tento program se týká dospělých stejně jako dětí. Jedině přístupem „zevnitř ven“ – nejprve učitelé, pak žáci a rodiče – lze dosáhnout skutečných pozitivních změn.

Všechny ve škole spojuje společná řeč – 7 návyků

Program osobního rozvoje 7 návyků, který na začátku absolvují všichni zaměstnanci, zlepší vzájemné vztahy následně nejen ve škole mezi učiteli, ale v celé škole. Když všichni – učitelé, žáci i rodiče – začínají mluvit stejnou řečí, dosáhnete znásobeného účinku: zapojení, které je opravdu silné. Společným jazykem je 7 návyků. Jaký je to například rozdíl, jakmile všichni vědí, co znamená „dávat to nejdůležitější na první místo“ nebo uzavírat „dohody výhra – výhra“. Zkušenost ze škol ve světě zapojených do programu ukazuje, že žáci často používají tuto řeč i mezi sebou a rodiči.

Program ovlivňuje výchovnou práci rodičů

Program počítá s aktivním zapojením rodičů. Kromě materiálů a publikací pro rodiče, jak rozvíjet např. návyky k odpovědnosti a odvaze i doma, jsou rodiče více a více zapojováni do akcí pořádaných školou.

Program se opírá o inkluzívní paradigma

Děti nerozdělujeme na chytré a méně chytré. Základní paradigma programu spočívá v přesvědčení, že všechny děti jsou schopné – každé v něčem jiném, v každém z nich je lídr.

Zavedení programu je všudypřítomné

Program I ve mně je lídr není jednorázová akce nebo školení a není to ani učební osnova. Je to všudypřítomný rozvoj schopnosti vést – všude a ve všem. Jeho zavedení nespočívá v tom, že na rozvrhu bude „Leadership – úterý – 3. hodina“. Učitelé a všichni zaměstnanci školy používají integrovaný přístup a učení se leadershipu se tak stává součástí všeho, co dělají. Program ovlivňuje celou školu, její tradice, školní akce, řád, kulturu, metodiku, strategii a program školy. Učitelé zapojených škol vám potvrdí: „Není to nic nového. Je to lepší způsob, jak dělat to, o co usilujeme."


fcb-mini7 návyků doma i ve škole na Facebooku